Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Som leder er du alene – og ikke nødvendigvis ensom

Leder står alene ved en tavle

At stå alene er et vilkår i lederjobbet. Ensomheden er en følelse, der griber én. Og det kan du forebygge.

Af Palle Grzona

Indflydelse, udfoldelse af potentiale og veje frem i karrieren. Nye mål og veje til at realisere dem. Spændende samarbejdsrelationer med lederkolleger. Det er som regel fortællingen om lederjobs. Og det er alt sammen rigtigt.

Der er også en anden side af sagen. Jobbet medfører uvægerligt situationer, hvor du står alene. Med en holdning, eller med ansvaret for at gennemføre en beslutning, som har markant betydning for andre.

Derfor indebærer lederjobbet en risiko for, at du kommer til at føle dig ensom.

Men ikke nødvendigvis. For mens det at stå alene er et vilkår ved jobbet, så er ensomhed en følelse, der kan gribe os. Og det kan du til en vis grad forebygge ved at forholde dig til lederjobbet som en rolle.

Mennesket er et socialt væsen

Mennesket er grundlæggende et socialt væsen. Det giver os en psykologisk sikkerhed, når vi føler os som en del af et fællesskab. Når der er på plads, kan vi godt føle os trygge, selvom vi reelt set er alene. Blot vi ved, at der er nogle at være sammen med, når vi har brug for det.

Ensomhed opstår, når vi ufrivilligt oplever at stå udenfor. Det kan ske, når vi reelt set er alene og samtidig ikke oplever, at der er nogen vi kan trække på.

Det kan også opstå, når vi er sammen med andre, men ikke oplever samhørighed. Det kan for eksempel være, at de andre deler noget, man ikke selv kan være med i. Eller det kan være fordi man selv holder noget tilbage, som man har det svært med eller ikke synes, at man kan dele med andre.

Som leder står du reelt alene

Som leder får du tildelt et ansvar for at gå forrest og sætte retning. Du kan inddrage andre og du kan uddelegere, men i sidste ende hviler ansvaret på dig. Det er dét, du er ansat til.

Du skal træffe mange beslutninger. Nogle gange hurtigt, andre gange med mere betænkningstid. Og ofte vil det være beslutninger, der har konsekvenser for andre menneskers arbejdsliv.

Du vil også opleve at stå alene i forhold til information. Det kan være vigtig information fra ledelsen eller fra medarbejdere, som afgør dine beslutninger, men som er fortrolig, og du derfor ikke kan dele med andre. Omvendt kan du også opleve, at der er information, du ikke får.

Lederjobbet indebærer altså en lang række situationer, hvor du reelt står alene. Det indebærer en risiko for, at du også kommer til at føle dig ensom.

Lederjobbet er en rolle

Netop dér kan det være en stor hjælp at huske, at lederjobbet er en rolle. Og at de situationer, hvor du står alene, hører til jobbet, og ikke har noget med dig at gøre som person.

Det er din opgave at løse kerneopgaven ved hjælp af de mennesker, du er leder for. Du har nogle definerede opgaver, mål og mandater. Det følger med rollen som leder, og hvis ikke du sad i jobbet, ville en anden få de samme opgaver og vilkår.

Du står altså ikke alene, fordi andre ikke ønsker dit selskab som person. Du står alene, fordi du har valgt et job, hvor det er et vilkår. Husker du det, reducerer du risikoen for at du bliver personligt ramt af ensomheden.

Sæt professionelle rammer

Du kan hjælpe dig selv ved at sætte nogle tydelige rammer, der markerer at din tilstedeværelse på jobbet er som leder. Det kan gøre det lettere for dig at huske, at der er tale om en rolle.

I faglige sammenhænge er det en god ide at være meget bevidst om, hvordan din tilstedeværelse påvirker en situation. Du skal være til stede der, hvor det er påkrævet og gavnligt for opgaven. Hvis en opgave eller situation løses bedre uden dig, er det bedre, at du trækker dig.

I sociale sammenhænge kan du med fordel være meget bevidst om, hvilke personlige ting, du deler på jobbet. Nogle sociale aktiviteter skal du måske slet ikke deltage i, og du er nødt til at være den, der går først hjem fra julefrokosten – så medarbejderne kan slå sig løs uden lederens blik på sig.

Når du på forhånd har overvejet og sat rammerne, gør det dem lettere at holde, og det bliver lettere at huske, at der er tale om en rolle.

Den faglige ensomhed

Selvom du formår at opsætte professionelle rammer for dig selv, vil du alligevel blive udfordret i nogle situationer. For eksempel når du står overfor en svær beslutning.

Hvis situationen overmander dig, og du begynder at tvivle på dine egne evner, sætter ensomheden ind. Den bliver ofte forstærket af erindringer om andre svære situationer. Du mister energi og mod til at gå ind i opgaven, og du taber kontakten til dine kompetencer og erfaringer.

Her kan det være en god ide at skabe afstand til opgaven. Tag en pause og flyt dig rent fysisk eller kast dig over en anden opgave, der er mindre udfordrende, så du kan opleve en succes og på den måde opbygge din energi igen.

Du kan også skabe afstand til opgaven rent mentalt. Forestil dig for eksempel, at du – i stedet for leder – er kunde, medarbejder eller leverandør. Hvordan ser opgaven ud fra deres synspunkt, og hvilke løsningsmuligheder giver det?

Når du skaber afstand til opgaven, kan du i højere grad se den som en mental udfordring frem for en følelsesmæssig, og så har du flere handlemuligheder. Du kan tænke mere rationelt, du kan analysere, og du kan vælge at bruge dine empatiske evner til at sætte dig i andres position overfor opgaven.

Den sociale ensomhed

Også i mere sociale situationer, kan du opleve ensomheden snige sig ind. Det kan for eksempel være, du mærker snakken forstumme, når du træder ind i lokalet. Eller det kan forekomme trist at tage tidligt hjem fra julefrokosten.

I den slags situationer kan du hjælpe dig selv ved at styre snakken hen på emner, som er interessante uden at blive personlige eller arbejdsmæssigt spændingsfyldte. På den måde sætter du nogle rammer for samtalen, så du kan deltage i den. Det kan også være med til at skabe tryghed blandt dine medarbejdere.

Alene – ikke ensom

Oplevelsen af at stå alene er altså en uundgåelig del af jobbet som leder. Det er ensomheden ikke. Ved at huske – og agere efter – at det at stå alene er dit vilkår som leder, kan du reducere risikoen for, at du kommer til at føle dig ensom.

Du kan også hjælpe dig selv ved at engagere dig i netværk af ligestillede, hvor der er fællesskab om det at forstå rollen og de vilkår, der følger med den. Og hvor det er en del af fællesskabet, at man taler sammen om det og støtter hinanden.

Det kan også være en fordel at have hjælp fra en neutral, professionel sparringspartner til at blive bevidst om sin rolle og dens vilkår, og til at udvikle strategier til at håndtere den. I HumanAct har vi mange års erfaring med ledersparring, og står gerne til rådighed.

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med lederudvikling her.

Flere artikler om lederudvikling

Autorisere1

Autorisations-kvadranten – Et psykologisk hjælpeværktøj

Autorisationskvadranten er et psykologisk hjælpeværktøj, som alle i organisationen kan bruge til at styrke deres kommunikation.

leder holder tale

Klumme: Kære leder, du er eksponeret

At være eksponeret er et vilkår som leder, og en rolle, du bliver nødt til at tage på dig – men rollen kan trænes.

leder står alene

Klumme: Kære leder, du står alene

Som leder kan du ikke dele alting med kollegerne som tidligere, og du står med ansvaret. Du står alene. Læs mere i klummen her.

foto af en gruppe medarbejdere

Klumme: Kære leder, du arbejder med mennesker

Som leder er din vigtigste opgave at få dine medarbejdere til at lykkes med deres opgaver og med virksomhedens mål.