Lederudvikling

Vi tilbyder lederudvikling, der er forankret i jeres organisation.

Formålet er at udvikle lederevner, der er relevante for opgaverne, og at I bliver bedre til at udnytte den enkeltes styrker og håndtere svaghederne.

Forskellige typer lederudvikling

Flexivelopment

Savner I en rød tråd i organisationens lederudvikling?

Flexivelopment ® er HumanActs koncepteget koncept til jer, der ønsker samlet lederudvikling i hele organisationen. Vi analyserer jeres ledelsesbehov og laver en plan for, hvordan I opkvalificerer jeres ledere på en effektiv måde.

Planen kan bestå af forløb eller ydelser hos HumanAct eller af relevante kurser eller forløb andre steder.

Ledergrupper

Er I en ledergruppe, der ønsker at udvikle jer i fællesskab?

Ledergruppers er hjernen og hjertet i organisationen. Deres arbejde forplanter sig i hele organisationen, og derfor er det vigtigt, at kvaliteten er god.

Vi styrker jeres samarbejde, kommunikation og evne til at træffe beslutninger.

Individuel lederudvikling

Har den enkelte leder brug for et boost?

Vi tilbyder individuel lederudvikling til dig, der har lyst til at udvikle dine kompetencer som leder med udgangspunkt i de konkrete udfordringer i din dagligdag som leder.

Det foregår ofte som coaching, som du kan læse om her.

Styrk jeres lederevner

Ledelse i teori og praksis

Moderne ledere skal både udvikle sig og stå fast. De skal sørge for, at deres afdeling leverer i henhold til organisationens målsætning, og at medarbejderne trives og udvikler sig.

Vi giver jer indsigt i jer selv som ledere og i ledelse i teori og praksis. Er I et team, lærer I også hinanden bedre at kende.

Formålet er, at udvikle lederevner, der er relevante for opgaverne, at øge gennemslagskraften og at hver enkelt bliver bedre til at udnytte sine styrker og håndtere sine svagheder i jobbet som leder.

Hvad kan vi gøre for dig?

Er du nysgerrig?

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed?

Kontakt os gerne med eventuelle spørgsmål.

Få mere viden om lederudvikling...

grafik med teksten "artikel"

Tre trin til dit personlige ledelsgrundlag

Har du fået meldt dit personlige ledelsesgrundlag ud – eller er processen druknet i den daglige drift? Her får du tre enkle trin, der kan hjælpe dig på vej.

grafik med teksten "artikel"

Gør organisationen klar til fremtidens opgaver

Jeres organisations struktur og arbejdsgange er afgørende for, hvordan I arbejder. Forhold jer derfor jævnligt til, om alt fungerer hensigtsmæssigt i forhold til fremtidens opgaver.

grafik med teksten "artikel"

To værktøjer til at strukturere tid og opgaver

Det kan godt betale sig at bruge tid på at planlægge og prioritere sine arbejdsopgaver. Det giver overblik og ro, og så arbejder hjernen bedre.