Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Lederudvikling

Vi er erfarne erhvervspsykologer, og tilbyder lederudvikling, der er forankret i jeres organisation.

Formålet er at udvikle lederevner, der er relevante for opgaverne, og at I bliver bedre til at udnytte den enkeltes styrker og håndtere svaghederne.

ledelse og teams

CEO eller direktion

Dit fokus er på virksomhedens strategi, organisatoriske og finansielle forhold og på de ledere, der udgør jeres topledergruppe. Du vil ofte være optaget at paradokser og dilemmaer, og der er ikke mange, du kan vende dine inderste tanker og overvejelser med.

Som ekstern sparringspartner leverer vi et fortroligt rum, hvor du kan reflektere over disse dilemmaer og strategiske overvejelser. Du har også mulighed for at vende mere personlige temaer – ofte af eksistentiel art.

Lederudviklingen foregår som en samtale mellem modne mennesker med stor erfaring.

Du kommer enten alene eller sammen med din direktion.

Leder af division

Du leder et funktionsområde og har flere chefer i reference. Der vil ofte være et internationalt eller globalt aspekt i dit funktionsområde og flere faglige områder. Din ledelse foregår ofte på distancen og du skal mestre balancegangen i at sætte retningen, have tilstrækkelig indsigt og give dine chefer rum til at lede.

Du har gavn af sparring men kan have svært ved at bruge dine ledelseskolleger.

Hos os finder du en sparringspartner, der kan give input og udfordre din tankegang, så du afklarer dine holdninger og finder den rette intervention i den givne udfordring.

Vi kan bruge en beslutningsstilstest eller en test, der giver input til den videre retning, din karriere skal tage.

Leder af ledere

Du leder en gruppe af førstelinjeledere. Det kan være i en kommune, en privat virksomhed, en uddannelsesinstitution eller en anden type organisation. Du skal være tæt på ledernes faglighed og sparre med dem. Måske har de den samme faglighed eller også er de mere forskellige. Du skal gøre jeres fælles ledermøder vedkommende og relevante for alle, og du skal udvikle den enkelte. Du skal også sikre en hensigtsmæssig rolle-, ansvars- og opgavefordeling mellem dem.

Vi sparrer med dig om din egen lederudvikling og udviklingen af dine mellemledere. Vi kan gå tæt på den enkelte og afdække præferencer ved hjælp af forskellige typer af tests. Vi kan drøfte kulturen og hvordan den påvirkes i den ønskede retning.

Ny leder

Du er blevet udnævnt til leder for første gang. Du skal nu i praksis lede en gruppe medarbejdere med alle de udfordringer det giver. Det handler meget om at forstå sig selv og forstå andre mennesker. Hvad de motiveres af? Hvordan de er forskellige? Hvordan man løser konflikter, og hvordan man skal kommunikere til forskellige mennesketyper?

Vi kan klæde dig på til opgaven. Vi har et utal af værktøjer, vi kan bringe i spil. Vi drøfter dem, og du prøver dem af imellem vores møder. Når vi mødes igen, evaluerer vi på de resultater, du har haft.

Det kan være hjælpsomt at bruge en personlighedstest til at blive klogere på dig selv og dynamikken i samspillet med andre.

Kontakt HumanAct for yderligere information

Foto af HumanAct partnere

De fire ledervilkår

Som leder arbejder du på nogle helt specielle psykologiske vilkår. De er en indbygget og uundgåelig del af alle lederjobs, og de følger dig igennem hele din karrierer – på godt og ondt.

Du kommer ikke udenom at forholde dig til dem.

De fire ledervilkår, inspirationshæfte og artikler

Du arbejder med mennesker

Som leder har du fokus på kerneopgaven. Men du har det gennem de mennesker, som du leder. Din præstation foregår gennem dem. Du skal på samme tid interessere dig for mennesker og holde fokus på opgaven.

Dit dobbelte fokus indebærer:

 • Opgaven – det I er sat i verden for at udføre. Du skal have faglig viden om opgaven, og hvad der skal til for at løse den faglige udfordring, der er jeres.
 • Mennesker – du arbejder gennem andre mennesker, og må kunne kommunikere, koordinere, retningssætte og motivere i relationer med andre.
 • Dilemmaer mellem mennesker og opgaver. Nogle gange bliver du måske nødt til at presse eller udskifte medarbejdere for at få opgaven løst.

Du vil få et lettere og mere interessant arbejdsliv, hvis interesserer dig for mennesker. Hvad der motiverer og engagerer dem, og hvad der frustrerer og stresser dem.

Læs vores artikel: Som leder arbejder du med mennesker – grib det professionelt an.

Du har magt

Som leder træffer du beslutninger og stiller krav til andre mennesker. Du sætter retning for, hvad der skal gøres og hvordan. Du kan både igangsætte og stoppe andres handlinger. Du har magt

Du har forskellige former for magt:

 • Defineringsmagt – du definerer hvad andre skal lave og fokusere på. Hvem der har hvilke opgaver, roller og ansvar.
 • Forståelsesmagt – du beslutter, hvordan givne ting i virksomheden skal forstås og tolkes. Hvad er rigtigt og forkert, hvad er godt og skidt i jeres afddling eller organisation.
 • Vurderingsmagt – du vurderer andre, deres præstationer og deres adfærd. Nogle gange giver du ligefrem karakterer i et vurderingssystem, og du kan være døren, en medarbejder skal igennem for at udvikle sig, blive forfremmet eller få nye opgaver.

Hvis du erkender din magt, forholder dig realistisk til den og tager den på dig, får du større gennemslagskraft. Du får lettere ved at bruge din magt i den gode sags tjeneste – til at løse din opgave i organisationen.

Læs vores artikel: Stå ved din magt som leder og få større gennemslagskraft

Du er eksponeret

Som leder står du forrest. Dine ord og handlinger har stor vægt. det er et vilkår, at du må gøre dig synlig for andre. Du er eksponeret.

Du er eksponeret overfor:

 • Medarbejderne – de forventer at du står forrest og tager ansvaret. De ser på dig for retning og vejledning.
 • Ledere over dig – du tegner din afdeling overfor dem, og de vurderer, hvor godt du lykkes med at løse afdelingens og organisationens opgaver.
 • Omverdenen – kunder, samarbejdspartnere og andre med interesse i organisationen vil se dig som den, der tegner dit område.

Som leder vil du formentlig opleve følgeskab og anerkendelse men også kritik og udfordring, når du står frem. Det kan til tider være svært at bevare den professionelle kommunikation.

Læs vores artikel: Eksponeret og i modvind – bevar den professionelle kommunikation

Du står alene

Som leder er de fleste af dine relationer asymmetriske – du står enten over eller under andre mennesker. Du er både en del af teamet og str på kanten af det. Du har kun nogle få mennesker, du kan dele dine inderste tanker med. Du er grundlæggende alene.

Du står alene overfor:

 • Medarbejderne – du har ledelsesret og ledelsespligt over medarbejderne. Det betyder, at du både er en del af teamet og står på kanten af det.
 • Lederkolleger – dine lederkolleger er ikke kolleger på helt samme måde. De arbejder med andre områder end dig, og I kæmper måske om den samme pulje ressourcer eller om stillingen på næste niveau.

At stå alene indebærer en risiko for, at man kommer til at føle sig ensom. De to ting er dog ikke det samme. Alenehed er et vilkår ved jobbet. Ensomhed en en følelse, vi kan blive grebet af. Og det kan man til en vis grad forebygge.

Læs vores artikel: Som leder er du alene – og ikke nødvendigvis ensom

Mere om de fire ledervilkår

konflikt mellem medarbejdere

De fire ledervilkår

Som leder arbejder du på nogle helt specielle psykologiske vilkår. De er en indbygget og uundgåelig del af alle lederjobs, og de følger dig igennem hele din lederkarriere – på godt og ondt. Tryk her for at læse: Psykologiske vilkår i lederjobs
leder holder tale

Klumme: Kære leder, du er eksponeret

At være eksponeret er et vilkår som leder, og en rolle, du bliver nødt til at tage på dig – men rollen kan trænes.

leder står alene

Klumme: Kære leder, du står alene

Som leder kan du ikke dele alting med kollegerne som tidligere, og du står med ansvaret. Du står alene. Læs mere i klummen her.

foto af en gruppe medarbejdere

Klumme: Kære leder, du arbejder med mennesker

Som leder er din vigtigste opgave at få dine medarbejdere til at lykkes med deres opgaver og med virksomhedens mål.

Personlig lederudvikling

Øge bevidsthed og styrke lederkompetencer

HumanAct er psykologer med mange års erfaring i at udvikle ledere på alle niveauer, ligefra garvede ledere med mange års erfaring, til de helt nye ledertalenter.

Formålet med personlig lederudvikling er at højne din bevidsthed om dig selv som leder, og at udvikle dine lederkompetencer. Det gør dig bedre i stand til at nå de mål og løse de opgaver i organisationen, som er dine og din afdelings. Og ikke mindst på en måde, som du kan stå inde for.

Indholdet af den konkrete udviklingsproces afhænger af dine behov, og hvor du er i din udvikling lige nu. Nedenstående er derfor tænkt som eksempler og inspiration til, hvad en udviklingsproces kan indeholde.

Personlig afklaring

Afklaring af værdier er et vigtigt skridt i den personlige afklaring som leder. Hvad er det for nogle værdier du vil stå for og huskes for som leder. Hvilke værdier ønsker du skal være dominerende i den afdeling eller det team, du leder.

Afklaring af dine styrker og svagheder som leder er et andet vigtigt skridt. Vi har alle vores foretrukne områder og tilgange til arbejdet. Når man kender sine styrker, kan man trække mere bevidst på dem. Og når man kender sine svagheder, kan man udvikle dem eller søge hjælp, hvis man kommer til kort.

Afklaring af faglige kompetencer er en tredje vigtig proces. Det handler om at blive bevidst om, hvilke faglige ledelsesredskaber man har til rådighed, og hvor man eventuelt mangler noget. Det kan for eksempel være, man har brug for et kursus i konflikthåndtering eller forandringsledelse.

Udfordringer i lederjobbet

Med jobbet som leder følger en række udfordringer. I lederudvikling kan vi arbejde med at udvikle dine personlige kompetencer, så du bliver endnu bedre til at håndtere udfordringerne i jobbet.

Nogle af udfordringerne er psykologiske vilkår, der er en indbygget del af alle lederjobs, uanset branche. De vilkår handler ikke om konkrete opgaver, men om, hvordan du håndterer selve det at sidde i en lederposition, hvor du er alene, har magt, er eksponeret og arbejder med mennesker.

Andre udfordringer er mere konkrete. Det handler om, hvordan du klarer den daglige drift, motiverer og udvikler dine medarbejdere, håndterer svære situationer med medarbejdere, kunder eller andre ledere, løser konflikter, eller hvordan du udvikler og forandrer din virksomhed eller afdeling.

Konkrete situationer

Vores overbevisning er, at mennesker lærer bedst i konkrete situationer, hvor man afprøver sine nye færdigheder og reflekterer over, hvordan det gik. Vi tager derfor altid udgangspunkt i virkelige problemstillinger fra din hverdag.

Sammen undersøger vi den udfordring, du står overfor. Vi planlægger en indsats, som du afprøver. Derefter evaluerer vi i fællesskab. Dernæst planlægger vi, hvad det næste skridt skal være.

Individuelt, i teams eller hele organisationen

Personlig lederudvikling kan foregå individuelt i form af ledercoaching.

Personlig lederudvikling kan også foregå i teams. Her kan vi både arbejde med den enkeltes udvikling og med at udvikle samarbejdet.

Vi kan også tilrettelægge personlig lederudvikling for alle ledere i en større afdeling eller i hele organisationen. Når alle ledere fra organisationen deltager i samme forløb, kan det give en fælles referenceramme. Udover at udvikle den enkelte leder og det enkelte team, styrker det samarbejdet på tværs af afdelinger.

Psykologiske tests og dialogværktøjer

Vi har gode erfaringer med at bruge psykologiske tests i personlig lederudvikling. Tests kan være en genvej til at lære sig selv og hinanden bedre at kende, og giver et godt afsæt for dialog om den enkeltes og teamets stærke og svage sider.

I HumanAct har vi endvidere udviklet nogle dialogværktøjer, der bruges i partnerstyrede virksomheder. Hver partner besvarer en række spørgsmål om sig selv og hinanden. Svarene danner udgangspunkt for en dialog om forventninger, drift og udvikling i virksomheden.

Lederudvikling i teori og praksis

Moderne ledere skal både udvikle sig og stå fast. De skal sørge for, at deres afdeling leverer i henhold til organisationens målsætning, og at medarbejderne trives og udvikler sig.

Vi giver jer indsigt i jer selv som ledere og i ledelse i teori og praksis. Er I et team, lærer I også hinanden bedre at kende.

Formålet er, at udvikle lederevner, der er relevante for opgaverne, at øge gennemslagskraften og at hver enkelt bliver bedre til at udnytte sine styrker og håndtere sine svagheder i jobbet som leder.

Mere om lederudvikling

Autorisere1

Autorisations-kvadranten – Et psykologisk hjælpeværktøj

Autorisationskvadranten er et psykologisk hjælpeværktøj, som alle i organisationen kan bruge til at styrke deres kommunikation.

leder holder tale

Klumme: Kære leder, du er eksponeret

At være eksponeret er et vilkår som leder, og en rolle, du bliver nødt til at tage på dig – men rollen kan trænes.

leder står alene

Klumme: Kære leder, du står alene

Som leder kan du ikke dele alting med kollegerne som tidligere, og du står med ansvaret. Du står alene. Læs mere i klummen her.

foto af en gruppe medarbejdere

Klumme: Kære leder, du arbejder med mennesker

Som leder er din vigtigste opgave at få dine medarbejdere til at lykkes med deres opgaver og med virksomhedens mål.