Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Sådan skaber ledere rammen for den bedste supervision

Vær helt klar på formålet og sæt tydelige rammer for supervisionen. Det er et par af de gode råd, som Søren Braskov giver videre i denne artikel. Fokus er, hvordan du som leder kan være med til at sikre, at supervision af styrker medarbejdernes kompetencer og organisationens kerneopgave.

Artiklen er offentliggjort på Socialpædagogen online