Søren Braskov

Telefon: + 45 60 13 56 68

  • Cand.psych.aut., specialist og supervisor i psykoterapi
  • Mediator fra Dansk Forligsnævn, Akkrediteret Business Coach
  • Ekstern Lektor ved Aarhus Universitet

Jeg er optaget af og interesseret i mennesker – hvad du mærker, ser, tænker, føler, og hvilke handlinger det sætter i gang. Jeg er optaget af mennesket i relationer og organisationer  – hvordan  arbejde, familie, fritid og værdier forvaltes.

For mig er det et privilegie at bruge mine mangeårige psykologiske erfaringer på at hjælpe dig, dine relationer eller din organisation til forandring.

Sådan arbejder jeg

Jeg har erfaring med mange forskellige metoder til at hjælpe mennesker og organisationer til forandring. De seneste år har jeg primært været optaget af ACT – Acceptance and Commitment Therapy. ACT har fokus på at acceptere, hvad man ikke kan lave om, og skabe energi og vilje til at ændre det, man kan og vil ændre. Jeg er desuden akkrediteret som Business Coach af Ashridge Business School, London 2010.

Konflikter

Konflikter, hvor relationer er vigtige og betydningsfulde, har i over 20 år haft mit særlige fokus. I 2001 stiftede jeg Jysk Center for Konfliktløsning og har medieret i talrige konflikter både i erhvervslivet og i private tvister. Jeg har medvirket ved flere tv- og radioudsendelser om konfliktløsning samt været oplægsholder ved internationale konferencer.

Partnerstyrede virksomheder

Partnerstyrede virksomheder er berigende, når det går godt… og belastende, når det går dårligt.  Gennem udviklingen af Dialogisk Undersøgelse for Partnerskabsgrundlag (DUP) og Partner Udviklings Samtaler (PUS) har jeg fået øget forståelse for og viden om de psykologiske processer i partnerstyrede virksomheder. Jeg vil gerne hjælpe jer, som har det skidt, til at få det godt – og jer som har det godt, til at få det endnu bedre.

Erhvervspsykologi

Jeg har mange erhvervspsykologiske opgaver både på et individuelt, gruppe og organisatorisk niveau. Jeg arbejder for eksempel som sparringspartner til ledergrupper eller som konsulent på større forandringsprocesser i organisationen. Jeg coacher ledere fra både offentlige og private virksomheder.

Artikler og interviews

De senere år har jeg udviklet en større glæde ved at skrive, ligesom jeg er blevet interviewet til flere artikler. Se nærmere under publikationer.

Mail: [email protected]
Direkte: 6013 5668

17.06.29 Curriculum Vitae

Bliv ringet op af Søren Braskov
Tak for din henvendelse. Vi kontakter dig snarest.