Konflikthåndtering

Vi hjælper jer med at håndtere konflikter, så de ikke står i vejen for jeres liv og arbejde.

Vi giver jer indsigt i konflikters dynamik og redskaber til at løse dem, eller vi hjælper jer konkret med en aktuel konflikt.

Forskellige typer konflikthåndtering

Genopret jeres trivsel

Er I et team eller en afdeling, der mistrives på grund af små eller store konflikter?

Vi afklarer hvad konflikten skyldes, og tager fat der, hvor det er nødvendigt.

Målet er at genoprette det professionelle samarbejde.

Konflikhåndtering for ledere

Er du leder og skal håndtere konflikter mellem medarbejdere eller grupper af medarbejdere – eller konflikter, hvor du selv er involveret?

Gennem workshops og coaching i gruppe kan vi træne ledergrupper i at håndtere konflikter.

Individuelle ledere hjælper vi ofte gennem coaching.

Forebyg konflikter

Har I brug for viden om, hvordan I forebygge konflikter – med hinanden, eller med kunder, borgere eller samarbejdspartnere?

Vi giver jer viden om konfliktteori og metoder til at forstå og nedtrappe konflikter.

Det foregår som undervisning og workshops.

Konflikter privat

Er familie, venner eller naboer blevet uenige?

Vi hjælper jer med at løse konflikten på en måde, så I kan bevare de gode relationer.

Det gør vi ofte gennem mediation, hvor vi i fællesskab finder en løsning, som alle kan leve med.

Konflikthåndtering i praksis

Mediation, konfliktløsning eller…?

Mediation er en metode, hvor en professionel hjælper to stridende parter med at forhandle en løsning, der kan fungere for begge parter.

Nogle gange er det en god vej frem. Andre gange skal der noget andet til for at løse konflikten.

Vi hjælper jer med at afklare jeres behov, så I får grebet konflikten hensigtsmæssigt an fra starten.

Løs konflikten i tide

Mange virksomheder oplever konflikter, der er usunde for deres produktivitet og trivsel. Det koster ressourcer – økonomisk og menneskeligt. Med konfliktløsning kan man i mange tilfælde undgå afskedigelser og forflytninger og opnå den tilfredshed, der ligger i at genoprette et professionelt samarbejde.

Få mere viden om konflikthåndtering...

grafik med teksten "artikel"

Nogle gange er konfrontation bedre end mediation

Hvis en enkelt medarbejder volder problemer i samarbejdet, hjælper mediation ikke. Så er man nødt til at konfrontere og korrigere personen direkte.

grafik med teksten "artikel"

Familie og virksomhed – hvordan klarer I uenigheder?

Når man driver virksomhed sammen i familien, kan man ikke undgå, at forholdet af og til bliver sat på prøve. Konflikter opstår. Det er min erfaring som erhvervspsykolog med speciale i konfliktløsning, at særligt to forhold kan bidrage til, at konflikter bliver løst på en udviklende måde i familiedrevne virksomheder.

Hvad kan vi gøre for dig?

Er du nysgerrig?

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed?

Kontakt os gerne med eventuelle spørgsmål.