Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Konflikthåndtering

HumanAct hjælper jer med at håndtere konflikter, så de ikke står i vejen for jeres liv og arbejde.

Vi arbejder både med at forebygge konflikter og med at løse allerede opståede konflikter på en konstruktiv og udviklende måde.

konfliktloesning

Konfliktløsning på arbejdspladsen

Forstyrrer små eller store konflikter jeres arbejdsglæde og effektivitet?

Vi hjælper jer med at finde ind til kernen af problemet og med at løse det.

Vi tilbyder hjælp til at løse aktuelle konflikter, hjælp til at forebygge konflikter samt udddannelse af ledere, så de udvikler deres kompetencer til at håndtere konflikter.

Mere: Konfliktløsning på arbejdspladsen

Mediation

Er I to ligeværdige parter, der ikke kan komme overens?

Mediation er en metode, hvor en professionel mediator hjælper to stridende parter med at forhandle en løsning, der kan fungere for begge parter.

Målet er både at finde en løsning og at bevare de gode relationer, uanset om de er professionelle eller private.

Mere: Mediation

Konfliktløsning i privatlivet

Er familie, venner eller naboer blevet uenige?

Vi hjælper jer med at løse konflikten på en måde, så I kan bevare de gode relationer.

Det gør vi ofte gennem mediation, hvor vi i fællesskab finder en løsning, som alle kan leve med.

Mere: Konflikter i privatlivet

Mere om konflikthåndtering

To personer giver hånd

Skal chefen med til mediation mellem medarbejdere?

En leder kan godt deltage i en mediation mellem medarbejdere, varetaget af en ekstern mediator. Hvis mediationenes principper overholdes, giver det gode betingelser for at finde en holdbar løsning.

Konfrontation-er-bedre-end-meditation

Nogle gange er konfrontation bedre end mediation

Hvis en enkelt medarbejder volder problemer i samarbejdet, hjælper mediation ikke. Så er man nødt til at konfrontere og korrigere personen direkte.

tuscher1

Kend konfliktens væsen, før du løser den

Konflikter skyldes enten problemer med systemet, samarbejdet eller en enkelt person. Effektiv konfliktløsning kræver, at man finder kilden til problemet, og her har lederen et ansvar.

kommunikation1

Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering

Dette hæfte er udarbejdet til brug for undervisning i emnet/faget ”Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering”. Hæftet kan anvendes på forskellige uddannelser, hvor der i undervisningen arbejdes med kommunikation og konflikthåndtering.