Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Konflikter i privatlivet

Konflikter i privatlivet er opslidende for alle parter.

Vi hjælper jer med at finde holdbare løsninger.

konfliktloesning

Konflikter om arv og testamente

Er du bange for at familien splittes i forbindelse med arv? Er du ved at formulere et testamente, men er bekymret for, hvordan det vil blive modtaget? Overvejer du en stævning i retten i en verserende boopgørelse?

Arv vækker ofte mange følelser for de involverede. Næsten alle har oplevet eksempler på, at det kan gå rigtig skævt for en familie, når det handler om arv.

De er rigtig trist, hvis konflikterne og vanskeligheder bliver så store og sætter så dybe spor, at man ikke vil se hinanden længere. Ofte berører det ikke kun de direkte arvinger, men også børn og børnebørn, som bliver ofre i en langvarig strid.

Det første skridt er at erkende, at I har brug for hjælp. Kan I det, er I allerede nået langt. Så kan I give det et seriøst forsøg at forebygge eller løse konflikterne ved hjælp af en mediator.

Vi har mange års erfaring i at hjælpe familier i fastlåste konflikter igennem afdækning og dialog.

Konflikter i familien

Har du brudt med din familie? Ser du aldrig din søster eller bror mere? Er i en sammenbragt familie med alle de udfordringer, der ligger heri? Eller er du i et parforhold med mange konflikter?

Det kan være svært at mødes igen, hvis man ikke har set hinanden i lang tid. Der kan være brug for en tredjeperson med erfaring i konflikthåndtering til at hjælpe jer igennem de første møder.

I et parforhold eller en i sammenbragt familie kan der være emner, der er meget følsomme og som er svære at tale om. Det kan være hjælpsomt med en professionel mediator til at styre processen.

Vi hjælper jer med at få talt om vanskelighederne på en respektfuld og seriøs måde.

Kontakt Søren Braskov for yderligere information

Foto af Søren Braskov

Konstruktiv konfliktløsning

Når mennesker mødes og er sammen, opstår der konflikter. Det er uundgåeligt. Det vigtige er ikke at undgå konflikter, men at konflikterne ikke udvikler sig i en destruktiv retning.

En destruktiv retning vil mærkes ved, at man tager mere og mere afstand til den anden. Man lytter mindre og fortolker mere på de andre. Man taler mindre med og mere om den anden eller de andre.

Konflikthåndtering handler om det modsatte. Det handler om at nærme sig hinanden trods modsætninger. At undersøge, hvad modsætningerne består af, og hvad konflikterne reelt handler om. At flytte sig fra at stille krav, til at få talt om hinandens interesser og behov. Det hjælper ofte med til at øjne muligheder for at løse konflikterne.

Følelserne skal erkendes og respekteres, men det er med den ”kolde hjerne” at man som oftest finder de gode løsninger. Det er her vores hjælp kommer ind i billedet.

Mere om konfliktløsning

De fire udfaldsrum, når mennesker er i konflikt

Præsentation af tilgivelses- og forsoningsmodel som psykologisk redskab.

fem råd om konfliktforebyggelse

5 råd: Sådan bremser du uenighed i at udvikle sig til en konflikt

Her får du fem råd, som forebygger konflikter og øger chancerne for, at I får noget konstruktivt ud af jeres uenigheder.

To personer giver hånd

Skal chefen med til mediation mellem medarbejdere?

En leder kan godt deltage i en mediation mellem medarbejdere, varetaget af en ekstern mediator. Hvis mediationenes principper overholdes, giver det gode betingelser for at finde en holdbar løsning.

Konfrontation-er-bedre-end-meditation

Nogle gange er konfrontation bedre end mediation

Hvis en enkelt medarbejder volder problemer i samarbejdet, hjælper mediation ikke. Så er man nødt til at konfrontere og korrigere personen direkte.