Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Mobning på arbejdspladsen er et alvorligt problem

Mobning er en af de mest udbredte former for krænkelse på det danske arbejdsmarked. Ofte foregår mobning over længere tid, hvor man oplever ydmygende eller nedværdigende adfærd fra kollegaer og måske endda fra chefen. Asger Neumann medvirker i artikel om emnet.

Artiklen er offentliggjort i Dansk Veterinærtidsskrift