Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Kom godt igennem generationsskiftet

Virksomheden skal overdrages til næste generation – men hvordan finder man en løsning, som er god for både virksomhed og familie?

Af Søren Braskov

”Jeg tør slet ikke tage fat på at tale om det, fordi jeg er bange for, at det splitter hele familien.”

Sådan sagde en virksomhedsejer til mig, da han nærmede sig alderen for pension. Tre af hans fire sønner ville gerne ind i virksomheden, men faderen vurderede, at kun den ene reelt havde evnerne.

I et generationsskifte er der mange svære dilemmaer på spil. Nogle af dem er økonomiske og juridiske. Andre er mere psykologiske, men har ikke desto mindre stor betydning for virksomhedens fremtid.

Det handler i bund og grund om, hvordan man får truffet nogle beslutninger, der sikrer virksomhedens fremtid bedst muligt, og samtidig bevarer de gode relationer i familien. Og det er ikke altid let. Det er virksomhedsejerens ansvar, og måske bliver han nødt til at træffe nogle beslutninger, der ikke er lige populære hos alle i familien.

De økonomiske og juridiske dilemmaer kan man få svar på hos advokat og revisor. Men skal man komme helskindet igennem processen også som familie, er man nødt til at tale om sine tanker, forventninger, ønsker og betænkeligheder. Og ejeren er nødt til at begrunde de valg, han træffer i sidste ende.

Start dialogen i god tid

Det kan være en stor fordel at begynde dialogen lang tid før generationsskiftet skal finde sted. Generelt er det lettere og mindre konfliktfyldt at tale om noget, der ligger langt ude i fremtiden, end noget, der ligger lige for.

Dialogerne kan selvfølgelig opstå spontant, men jeg vil anbefale, at man gør det lidt mere formelt. Det øger chancerne for at dialogen bliver konstruktiv. Det kan man for eksempel gøre ved afsætte mødetid til formålet regelmæssigt over en periode, og ved at gøre formålet klart for alle.

Tal om forventninger og ønsker

I selve dialogen kan man sammen prøve at drømme om, hvordan generationsskiftet kunne se ud i den ideelle verden. Hvordan kunne både virksomhedsejer og arvtagere ønske at generationsskiftet skulle se ud, hvis alt går godt?

Men det er også nødvendigt at tale om dilemmaerne. Hvilke betænkeligheder har parterne hver især? Mener ejeren at et eller flere af børnene har evnerne til at drive virksomheden videre? Gør de selv? Og hvis ikke, hvad gør man så?

Særlig sårbart er det selvfølgelig, hvis et af børnene ønsker at drive virksomheden videre, men ejeren eller søskende ikke mener, vedkommende er egnet til opgaven. Men det er nødvendigt at tale om det og finde en løsning, hvis ejeren skal kunne fralægge sig ansvaret og virksomheden skal drives sikkert videre.

Beslutningen er faderens

Den endelige beslutning hører ejeren til. Og det er langtfra en let beslutning. Der findes sjældent nogen nemme løsninger, og det er bestemt heller altid, at alle parter synes, at det blev en god løsning.

Det vil imidlertid være lettere for parterne at acceptere løsningen, hvis deres ønsker og behov er blevet hørt. De fleste vil have forståelse for, at der selvfølgelig skal træffes en beslutning, hvis ikke tilfældigheder eller laveste fællesnævner skal træde i kraft.

Beslutningen skal begrundes med ord, så børnene ikke bliver overladt til deres egne fantasier om, hvorfor beslutningen blev, som den blev.

Få den relevante hjælp

Formålet med dialogen er at inddrage alle parter så meget, så de får givet udtryk for deres egne ønsker, og forstår de mange hensyn, der skal gå op i generationsskiftet. Det kan være en vanskelig proces at styre, når man selv er part i sagen.

Det kan være en hjælp at få en tredje part til at styre processen. En ekstern person, som ikke har part i sagen, og som har faglig viden om dialog og mediation.

Hjælpen kan bestå i at sætte rammerne for dialogen, så den kommer til at foregå i en tryg, rolig og professionel atmosfære. Den kan også bestå i at facilitere selve dialogen, så den bliver konstruktiv.

 

Læs mere om, hvordan vi hjælper virksomheder igennem generationsskifte.