Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Kærester på jobbet – en svær affære

To forelskede kollegaer kan give problemer og bøvl på jobbet. Vælger du, som leder, at beholde begge medarbejdere, er det vigtigt at sætte forholdet på dagsordenen.

Af Asger Neumann

For noget tid siden mødte jeg en mand, hvis kæreste havde gjort det forbi. De arbejdede sammen. Det var svært for ham at leve uden hende, men ekstra svært, fordi de skulle samarbejde på jobbet. De var begyndt at snerre ad hinanden, og kollegerne var usikre på, hvordan de skulle forholde sig.

Parforhold på arbejdet er en svær affære. Det har mange arbejdspladser erfaret og derfor formuleret politikker for, hvordan man håndterer. Ofte indebærer reglerne, at den ene af de to kærester flyttes til en anden afdeling.

Nogle gange vælger du som leder måske alligevel at se igennem fingre med forholdet – for eksempel for ikke at miste en værdifuld medarbejder. Og så er det en god ide at have nogle procedurer for, hvordan I håndterer forholdet og sikrer samarbejdet i afdelingen.

Ofte er det ikke forholdet i sig selv, der volder problemer. Det er den adfærd, der følger med. Og hvis parret er i stand til at opretholde de professionelle standarder for adfærd og samarbejde på jobbet, kan det godt fungere.

Sæt forholdet på dagsordenen

Det er vigtigt, at de to fortsætter med at opføre sig professionelt på jobbet, og det skal du holde øje med. Kæresterier og private samtaler i andres nærvær dur ikke. Kollegerne skal i så svag grad som muligt mærke, at de to danner par.

Du skal derfor sætte forholdet på dagsordenen overfor parret. De skal vide, hvad du forventer, og de skal have det at vide, hvis de går over stregen. De skal også kende konsekvenserne, hvis de ikke får det til at fungere.

Også i den samlede personalegruppe skal forholdet på dagsordenen. Der skal være åbenhed, og det skal være muligt at drøfte, hvordan forholdet påvirker samarbejde og arbejdsmiljø, for eksempel i forbindelse med MUS eller GUS samtaler.

Undgå habilitetsproblemer

Et andet vigtigt fokus er at undgå habilitetsproblemer. Det handler grundlæggende om at sikre, at ingen af de to kan træffe vigtige beslutninger, der involverer den anden part. Der må ikke kunne stilles spørgsmålstegn ved, om beslutninger træffes på et professionelt grundlag.

Det kan for eksempel handle om fordeling af opgaver eller økonomiske beslutninger. Det kan også handle om, at de to arbejder sammen på en måde som indebærer, at den ene skal vurdere den andens arbejde. Hvis det er tilfældet, bør du flytte den ene til andre opgaver.

Habilitetsproblemer er særlig udtalte, når den ene af parterne er leder for den anden. Sådan et forhold danner virkelig grobund for forestillinger blandt de andre medarbejder. Kan jeg nu regne med lederens fortrolighed? Får min kollega særlige privilegier og fordele?  I den situation bør man nok altid flytte den ene.

Procedurer løser ikke alt

Selvom I har procedurer, må du være forberedt på, at der kan opstå vanskelige situationer og dilemmaer. Hvor går grænsen for eksempel mellem at være kærester eller ej? Når man har kysset et par gange? Gået med hinanden hjem efter julefrokosten? Eller er det først, når parterne eksplicit har aftalt, at de er kærester?

Og hvad stiller du op, hvis parret går fra hinanden. Så er de jo ikke kærester mere og falder principielt udenfor reglerne om parforhold. Men ofte er det først her, problemerne virkelig starter. Så må du forholde sig til det efter de almindelige regler for opførsel på arbejdspladsen, og det kan være vanskeligt.

At der er god grund til at forholde sig til problemet viser tal fra en FOA-undersøgelse fra 2016. 5139 svarede på undersøgelsen. Heraf havde 46% haft en kollega, der var i forhold til eller havde en affære med en kollega på jobbet, og 14% med en leder. 28% mente det gav problemer, når forholdet var mellem kollegaer og 46% når det gjaldt leder og medarbejder.

Arbejdspladsen er et oplagt sted at forelske sig. Man kommer tæt på hinanden, lærer hinanden godt at kende og har god tid til at se an og falde for. At finde sin partner på arbejdspladsen er ret almindeligt. Det kan fungere fint, eller det kan give anledning til samarbejdsproblemer og påvirke arbejdsmiljøet negativt.