Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Partnervalg i lægepraksis – kærlighed eller fornuft?

team hilser på ny kollega

Ved indgåelse af partnerskab er det vigtigt, at parterne ikke er alt for konsensussøgende, men først og fremmest er ærlige overfor sig selv og den kommende partner. Forfatterne har udviklet DUP – et spørgeskema til at undersøge parternes holdninger til en række vigtige områder i almen praksis.

Artiklen er offentliggjort i Månedsskrift for praktisk lægegerning.