Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Om ledelse og mediation – psykologiske og etiske refleksioner

ds

Artiklen besvarer spørgsmål som: Kan/skal man optræde som neutral tredje part i en arbejdspartskonflikt med mange interessenter? Er det lederen eller medarbejderne, der har konflikten? Kan man stadig være en god leder med en mediator som konfliktløser i virksomheden? Hvad hvis det er lederen(-elsen) det er galt med?

Artiklen er offentliggjort i oplæg til Fælles Nordisk Skriveseminar, Oslo 2004.