Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Coaching og supervision

I coaching arbejder vi med dine konkrete udfordringer.

Du får nye perspektiver på sagen, og det giver nye handlemuligheder. Samtidig lærer du nye metoder, som du kan bruge i andre situationer.

coaching og supervision

Ledercoaching

Er du leder og klar til at tage næste skridt i din udvikling?

Vi hjælper dig med at identificere og løse konkrete udfordringer og samtidig udvikle din professionelle tilgang til ledelse.

Vi kan for eksempel arbejde med dine personlige styrker og svagheder, gennemslagskraft, ledelse af konkrete medarbejdere og projekter, eller hvordan du håndterer konflikter.

Mere: Ledercoaching

Karrierecoaching

Er du i tvivl om, hvilken retning din karriere skal bevæge sig i?

Fokus er på din jobsituation, dine ønsker og din motivation.

Vi hjælper dig med at afklare, hvad du gerne vil opnå i din karriere, og hvordan du bruger dine kompetencer og ressourcer bedst.

Mere: Karrierecoaching

Work-life balance

Har du en god balance i dit liv?

Livsbalance handler om at være virksom i livet og udfolde sig meningsfuldt uden at overforbruge sine ressourcer.

Vi kan blandt andet arbejde med balancen imellem arbejde og privatliv, ambitioner og realiteter, aktivitet og restitution eller andre områder, hvor din balance bliver udfordret.

Supervision

Er du fagperson, der arbejder med mennesker?

Vi tilbyder både sagssupervision og personlig supervision individuelt og i grupper.

Målet er at kvalitetssikre arbejdet, udvikle jeres faglige og professionelle tilgang og sikre jeres arbejdsmæssige trivsel.

Mere: Supervision

Supervision af andre faggrupper

Er du psykolog, der har supervision af andre faggrupper som opgave?

Vi tilbyder med jævne mellemrum kurset “Supervision af andre faggrupper”.

Kurset er for både nye og erfarne supervisorer. Målet er at skærpe dit blik for blik for gruppesupervisionens muligheder og udfordringer og træne procesorienteret supervision.

Mere: Supervision af andre faggrupper

Kontakt HumanAct for yderligere information

Foto af HumanAct partnere

Artikler om coaching og supervision

Terninger med teksten "leadership"

Stå ved din magt som leder, og få større gennemslagskraft

Magt er et vilkår i ledelse. Erkend den og stå ved den – det øger din gennemslagskraft og mulighed for at udrette noget.

Tre-trin2

Tre trin til dit personlige ledelsesgrundlag

Har du fået meldt dit personlige ledelsesgrundlag ud – eller er processen druknet i den daglige drift? Her får du tre enkle trin, der kan hjælpe dig på vej.

To-værktøjer-til-at-strukturere

To værktøjer til at strukturere tid og opgaver

Det kan godt betale sig at bruge tid på at planlægge og prioritere sine arbejdsopgaver. Det giver overblik og ro, og så arbejder hjernen bedre.

tuscher1

Kend konfliktens væsen, før du løser den

Konflikter skyldes enten problemer med systemet, samarbejdet eller en enkelt person. Effektiv konfliktløsning kræver, at man finder kilden til problemet, og her har lederen et ansvar.