Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Ledercoaching

Fokus i vores ledercoaching er at styrke den enkelte leder både forretningsmæssigt og personligt.

Stærk og balanceret ledelse på alle niveauer giver de bedste resultater – både på forretningsmæssige mål og på trivsel og motivation hos medarbejderne.

Vi har sammensat tre coachingforløb, men vi skræddersyr også forløb indsatsen.

coaching og supervision

Forretningsmæssige resultater

Lederens funktion er at realisere strategi og mål på sit område.

Via en kombination af strategisk bevidsthed, organisationsforståelse og evnen til at lede gennem andre opnås stærke forretningsmæssig resultater.

Gennem ledercoaching hjælper vi dig med at udvikle en god og bred værktøjskasse, så du kan drive og udvikle dit område effektfuldt.

Personlig og ledelsesmæssig udvikling

For at skabe følgeskab og motivation hos medarbejdere og samarbejdspartnere skal lederen kende sig selv godt og arbejde på at udvikle sin menneskelige modenhed.

Gennem ledercoaching hjælper vi dig med at få et klart blik på egne styrker og svagheder og på, hvordan du bedst forvalter dem i dit ledelsesarbejde.

Livskvalitet

Vi øger alle livskvaliteten, når vi kan mærke, at vi bruger vores evner til noget meningsfuldt, og vi føler os kompetente og succesfulde.

Det er også vigtigt, at vi formår at skabe en god balance i livet og kan balancere de mange forskellige aspekter af livet.

Gennem ledercoaching hjælper vi dig med at balancere.

Fokus på konkrete udfordringer

I ledercoaching er fokus på konkrete problemstillinger i rollen som leder.

Vi hjælper dig med at identificere og tydeliggøre problemet, undersøge handlemuligheder og implementere dem.

Vi bidrager også med faglig og psykologisk viden om ledelse.

Skræddersyet til hver enkelt leder

Det er vigtigt at forløbet matcher lederens niveau og aktuelle behov. Derfor skræddersys hvert forløb til den enkelte leder.

Lederen kan ønske andre temaer end de nævnte, og det imødekommer vi, så længe det ligger indenfor vores erhvervspsykologiske ekspertise.

Resultater

Resultatet er en leder, som kan påvirke medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder på en positiv måde. Som formår at udvikle kulturen i sin afdeling i den ønskede retning, og som sikrer kvalitet og effektivitet i leverancer til afdelingens kunder.

Det siger kunderne

Jeg er nu i et coachingforløb for anden gang. Begge gange har været i forbindelse med, at jeg har fået nyt lederjob med større ansvarsområde.

Vi arbejder blandt andet med, hvordan jeg kan håndtere den stigende kompleksitet og afgive kontrol på en god måde. Jeg vil gerne undgå at komme til at arbejde 80 timer om ugen, fordi jeg synes, jeg skal have styr på alt.

Coachingen har været med til at give mig indsigt i, hvorfor jeg reagerer som jeg gør, og hvordan jeg kan træffe nogle andre og bedre valg. Det er rigtig godt med én, der kan udfordre mig og give mig nogle indspark til at gøre tingene på en anden måde.

Senior manager i stort dansk firma

Kontakt HumanAct for yderligere information

Foto af HumanAct partnere

Inspiration til temaer i ledercoaching

Forandringsledelse

At designe forandringsprocessen, få følgeskab og håndtere modstandsreaktioner

Konflikthåndtering

Viden om egen konfliktløsningsstil, mediering og håndtering af konflikter mellem medarbejdere og konflikter, som man selv har part i.

Autoriserende og de-autoriserende kommunikation

Hvordan kommunikerer vi til og med hinanden, når vi spiller hinanden gode og hvilken kommunikation er uhensigtsmæssig i alle teams.

Pondus og gennemslagskraft

Hvordan øver man indflydelse på den gode måde. Hvordan finder man den rette balance i at have kant og have empati.

Feedback

Hvordan giver man konstruktiv feedback og undgår at det bliver akavet eller kvalmt, hvordan skabe en feedback kultur i afdelingen.

Opbygning af teams

Gruppers udvikling og ledelse af teams i forskellige stadier af deres udvikling. Forventningsafstemninger internet i teams. Roller og ansvar i teams.

Motivering af forskellige typer af medarbejdere

Mennesker er forskellige og motiveres af forskellige ting. Hvordan rammer man rigtigt som leder og hjælper mennesker med at udvikle sig og udfolde deres potentialer.

Selvledelse

Struktur i egen tid, at kende egne grænser og kunne forvalte at sige både ja og nej. At skabe balance, overskud og glæde i livet generelt.

Vi har sammensat tre forløb med ledercoaching

Ledercoaching 1

Til dig, der vil arbejde i et afgrænset forløb, med konkrete problemstillinger.

 • Opstartsmøde: Vi afdækker udviklingsønsker og -behov
 • Udviklingsmøder: 4 møder med fokus på de aftalte temaer
 • Afsluttende møde: Fortsat coaching med fokus på evaluering

Pris ekskl moms: kr. 25.650,-

Mere: Ledercoaching 1 i detaljer

Ledercoaching 2

Til dig, der ønsker at inddrage din leder i et afgrænset forløb.

 • Opstartsmøde: Vi afdækker udviklingsønsker og -behov
 • 3-vejs møde med lederen, dennes chef og konsulenten (før eller efter opstartsmødet)
 • Udviklingsmøder: 4 møder med fokus på de aftalte temaer
 • Afsluttende møde: Fortsat coaching med fokus på evaluering

Pris ekskl moms: kr: 30.750,-

Mere: Ledercoaching 2 i detaljer

Ledercoaching 3

Den store pakke, der giver et dybere kendskab både til dig selv og til ledelse som fag.

 • Forberedelse: Lederen skriver en one-pager og testes med en personlighedsprofil
 • 3-vejs møde med lederen, dennes chef og konsulenten
 • Udviklingsmøder: Syv møder med fokus på de valgte temaer
 • Afsluttende evaluering: 3-vejs møde med leder, dennes chef og konsulenten
 • Løbende: læsning af faglitteratur

Pris ekskl moms: kr. 55.700

Mere: Ledercoaching 3 i detaljer

Ledercoaching 1 i detaljer

Opstartsmøde

Indledende møde á 2 timer

 • Fokuspersonen sender sit CV og en organisationsplan forud for første møde.
 • Vi afdækker den aktuelle situation hos fokus personen og hvilke udviklingsønsker og behov vedkommende har.
 • Vi aftaler rammerne omkring coachingen, hvor et vigtigt element er erhvervspsykologens tavshedspligt.
 • Der vil typisk være en eller anden form for hjemmearbejde mellem hver session.

Udviklingsmøder

Fire møder á 1,5 time

 • Vi arbejder målrettet med de aftalte temaer. Desuden vil der i ethvert coachingforløb opstå aktuelle ting, som det kan være relevant at inddrage i coachingen, så forløbet bliver dynamisk og agilt.
 • Fokuspersonen er ansvarlig for at medbringe et fokus eller udgangspunkt for den konkrete samtale.
 • Erhvervspsykologen benytter spørgsmål, feedback, analyser og erfaringer fra andre organisationer. Hun kan inddrage modeller og undervisningselementer, når det er relevant.

Afsluttende møde

Coaching og evaluering á 1,5 time

 • Det sidste møde er også et coachende møde, blot suppleret med at vi evaluerer forløbet og trækker læring ud. Desuden kigger vi frem mod de næste udviklingsmål.

Ledercoaching 2 i detaljer

Formøde

3-vejs møde á 2 timer

 • Coachingpakke 2 foregår på samme måde som pakke 1, men suppleres af et 3-vejs møde, hvor fokuspersonens chef deltager sammen med fokuspersonen og  konsulenten. Vi afstemmer forventninger til forløbets temaer og resultater.
 • Chefen giver input til coachingen og vi har en dialog med udgangspunkt i chefens feedback.

Opstartsmøde

Indledende møde á 2 timer

 • Fokuspersonen sender sit CV og en organisationsplan forud for første møde.
 • Vi afdækker den aktuelle situation hos fokus personen og hvilke udviklingsønsker og behov vedkommende har.
 • Vi aftaler rammerne omkring coachingen, hvor et vigtigt element er erhvervspsykologens tavshedspligt.
 • Der vil typisk være en eller anden form for hjemmearbejde mellem hver session.

Udviklingsmøder

Fire møder á 1,5 time

 • Vi arbejder målrettet med de aftalte temaer. Desuden vil der i ethvert coachingforløb opstå aktuelle ting, som det kan være relevant at inddrage i coachingen, så forløbet bliver dynamisk og agilt.
 • Fokuspersonen er ansvarlig for at medbringe et fokus eller udgangspunkt for den konkrete samtale.
 • Erhvervspsykologen benytter spørgsmål, feedback, analyser og erfaringer fra andre organisationer. Hun kan inddrage modeller og undervisningselementer, når det er relevant.

Afsluttende møde

Coaching og evaluering á 1,5 time

 • Det sidste møde er også et coachende møde, blot suppleret med at vi evaluerer forløbet og trækker læring ud. Desuden kigger vi frem mod de næste udviklingsmål.

Ledercoaching 3 i detaljer

Forarbejde

Forberedelse inden første møde

 • Lederen skriver en one-page om sig selv som leder, egne styrker og ledelsesværdier samt hvilke områder, han eller hun ønsker at udvikle. Dette sendes til konsulenten sammen med CV og organisationsplan, der viser egen organisation og hvordan den er bundet op til resten af organisationen.
 • Lederen udfylder en Hogan Assessment, som er en af de bedste personlighedstests på markedet. Den består af 3 dele: Personlighedsprofilen, Lederens faldgruber under pres, lederens værdier og motivationsfaktorer.

Formøde

3-vejs møde á 2 timer

 • På mødet med egen chef og erhvervspsykologen tages udgangspunkt i Lederens one-page. Vi drøfter lederens udviklingsønsker og behov med egen chef. Chefen giver feedback og input til lederens udviklingsbehov.
 • Chefen er med den første time og den resterende tid bruges til at lave en udviklingsplan og endelig aftale omkring emner og temaer for de efterfølgende gange.

Udviklingsmøder

Syv møder á 2 timers varighed incl. midtvejsevaluering

 • Hvert udviklingsmøde har et tema. Lederen har læst 1-2 artikler om emnet forud for mødet og forpligter sig til at tage en sag/udfordring/dilemma med, der relaterer sig til emnet.
 • Første udviklingsmøde bruges til en grundig drøftelse af personlighedstesten og hvordan lederen forvalter sin profil i praksis. Dette øger selvkendskabet betragteligt og giver et sprog omkring personlighedstræk og forskelle
 • På udviklingsmøderne tager vi udgangspunkt i den medbragte udfordring, og i forhold til denne drøftes artiklerne og konsulenten redegør for et eller flere værktøjer, som lederen kan bruge i praksis.
 • På midtvejsevalueringen gøres status og vi justerer eventuelt form og temaer for de 3 efterfølgende seancer

Den afsluttende evaluering

3-vejs møde á 2 timer

 • Lederen laver et notat om sin egen udvikling og de opnåede resultater forud for mødet
 • Forløbets resultater drøftes med egen chef og konsulenten. Der gives feedback og kigges tilbage og der kigges frem mod eventuelle nye udviklingsmål.
 • Konsulenten og lederen bruger den resterende mødetid sammen og slutter forløbet af.

Artikler om ledelse og coaching

Terninger med teksten "leadership"

Stå ved din magt som leder, og få større gennemslagskraft

Magt er et vilkår i ledelse. Erkend den og stå ved den – det øger din gennemslagskraft og mulighed for at udrette noget.

Kvindelig leder

Kvinders selvtillid i jobbet vokser med alderen

I begyndelsen af karrieren ligger kvinders selvtillid i lederjobbet lavere end mændenes, men de ender med at overhale deres mandlige kolleger, viser tal.

Tre-trin2

Tre trin til dit personlige ledelsesgrundlag

Har du fået meldt dit personlige ledelsesgrundlag ud – eller er processen druknet i den daglige drift? Her får du tre enkle trin, der kan hjælpe dig på vej.

leder-brik1

Mit personlige ledelsesgrundlag

Inden centerchef Ester Fibiger gik i gang med at formulere sit personlige ledelsesgrundlag, havde hun en times coaching med erhvervspsykolog Søren Braskov. Her er en artikel om, hvad der kom ud af det.