Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Supervision

Vi tilbyder supervision af faggrupper, der arbejder med mennesker.

Målet med supervisionen er at kvalitetssikre arbejdet, udvikle jeres faglige og professionelle tilgang og sikre jeres arbejdsmæssige trivsel.

coaching og supervision

Individuel supervision

Er du en fagperson der arbejder med mennesker, og har du behov for supervision i forhold til at håndtere dine professionelle opgaver?

Vi superviserer ud fra formålet om at sikre kvalitet, udvikle en faglig og professionel tilgang og sikre, at du trives i dit arbejdsliv. Vi har i supervisionen fokus på både det sagsorienterede og på, hvordan din person kommer i spil i dit arbejde.

Du får hos os en supervisor med en mangeårig solid psykologfaglig erfaring og erfaring med at supervisere en bred vifte at fagligheder, der arbejder med mennesker. Tillige får du en supervisor, der har bred erfaring med dialogiske processer, og som har en klar etisk profil.

Vi tilbyder supervision på alle niveauer i private og offentlige virksomheder.

Supervision af grupper

Er I en faggruppe, der arbejder med mennesker? Har I behov for supervision for at sikre faglig kvalitet, udvikle jeres faglighed og professionelle tilgang og sikre, at I trives i jeres arbejdsliv?

Supervision er en velegnet arbejdsform, når I står overfor faglige udfordringer, etiske dilemmaer, eller har behov for at udvikle faglige eller relationelle kompetencer. Supervision er også relevant, hvis I oplever pressede arbejdsvilkår.

Tryghed, en god forventningsafklaring og en klar kontrakt er vigtigt for supervisionen. Vi starter derfor altid en supervision med at afklare jeres ønsker og behov. Vi aftaler desuden hvilke rammer og metoder der er relevante for netop jeres supervision.

Ofte er en systemisk tilgang og struktur udgangspunktet, men vores erfaring er, at det er værdifuldt at integrere supervisionsmetoder under hensyn til, hvad I kommer med. Vi vælger de relevante metoder, og planlægger et forløb i samarbejde med jer.

Vi tilbyder supervision på alle niveauer i private og offentlige virksomheder.

Kontakt Asger Neumann for mere information

Foto af Asger Neumann

Aftaler og rammer

Supervision kan foregå individuelt eller i grupper.

Vi begynder samarbejdet med at lave en kontrakt, hvor vi aftaler form, indhold, typer af sager, behov i øvrigt, rollefordeling og andre rammer for samarbejdet.

Sagssupervision

I supervision af sager er fokus den konkrete klient eller opgave, der giver faglige udfordringer.

Supervisionen skaber et rum for refleksion, så I udvikler nye perspektiver på sagen og dermed får udvidet jeres handlemuligheder.

Personlig supervision

Hvis sagen, opgaven eller arbejdssituationen er følelsesmæssigt belastende, kan fokus for supervisionen være jeres jobmæssige trivsel.

Det kan handle om, hvordan I organiserer arbejdet, eller om at få bearbejdet og skabt klarhed over hvordan I håndterer emotionelt svære situationer.

Supervision af supervision

Er du selv supervisor, kan vi tilbyde at supervisere din supervision.

Vi hjælper dig med at få overblik over processen og blive mere bevidst om, hvordan du styrer den.

Supervisionskursus for psykologer

Asger Neumann udbyder med jævne mellemrum et kursus i supervision for psykologer, der superviserer andre faggrupper. Det gør han i samarbejde med psykolog Helle Frelle-Petersen.

Læs om det næste kursus her.

Supervision i praksis

Vi bestræber os på at skabe tryghed og tillid i supervisionen. Det er en forudsætning for at kunne blotte sine usikkerheder og besværligheder fagligt eller personligt. Samtidig giver et trygt rum også mulighed for at blive klar over, hvilke kompetencer man har med sig og som får samarbejdet til at fungere godt.

Supervision er i princippet relevant i alle faggrupper. Alle fag har brug for at sikre kvalificeret professionsudvikling og -udøvelse. Men der er mest tradition for at bruge supervision som udviklingsmetode i fag, der arbejder med mennesker.

Vi har mange års erfaring med at supervisere mennesker, der arbejder med mennesker. Det er psykologer, men også læger, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og mange andre. Vi superviserer også ledere inden for de samme fag.

I forhold til psykologer superviserer vi også frem mod autorisation og specialist-godkendelse. Metodemæssigt er vi bredt funderet, men vores fundament er ACT og Emotions Fokuseret Terapi.

Artikler om supervision

supervision-fem-gode-raad1

Sådan skaber ledere rammen for den bedste supervision

Vær helt klar på formålet og sæt tydelige rammer for supervisionen – det er et par af de gode råd, som Søren Braskov giver videre i denne artikel.