Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Supervision af andre faggrupper

Supervisionskursus for psykologer

coaching og supervision

Supervision af andre faggrupper er en almindelige del af meget psykologarbejde. Det er en opgave, som indebærer opmærksomhed på struktur, rammer og de enkelte faggruppers særlige forudsætninger – og det er en opgave, som typisk rummer en række udfordringer og valg, der er vigtige at have for øje.

Dette kursus vil forberede dig grundigt på disse udfordringer.

Dit udbytte

Det er kursets formål at introducere nye supervisorer og skærpe mere erfarne supervisorers blik for gruppesupervisionens muligheder og udfordringer. Træningsmæssigt tager kurset udgangspunkt i den systemiske model for gruppesupervision og sigter derved primært mod træning i procesorienteret supervision, mens den fagligt og ekspertbaserede supervision træder i baggrunden.

Teoretisk vil kurset komme omkring temaer som:

  • Teoretiske modeller for struktur og metode i gruppesupervision
  • Kontraktetablering, rammesætning og procesledelse
  • Fra ekspertsupervision til processupervision
  • De dynamiske processer i gruppesupervisionen
  • Vanskeligheder og dilemmaer i gruppesupervision

Deltagere

Kurset henvender sig til psykologer, der som en del af deres arbejde varetager eller skal til at varetage supervision af andre faggrupper. Det kan være supervision, der retter sig mod kollegaer i egen organisation eller mod eksterne medarbejdere.

Form

Kurset vil veksle mellem teoretiske oplæg, træning, opsamlinger og erfaringsudveksling på plenum. Deltagerne vil under træningen komme til at fungere som supervisorer for hinanden.

Deltagerne bedes medbringe relevante cases, der kan anvendes som supervisionsmateriale i træningsforløbene og påtager sig naturligvis tavshedspligt.

Kurset er tilrettelagt, så deltagerne vil kunne få godkendt supervisionen som ”supervision i grupper på fem deltagere, med 2/3 af det fulde timetal” jf. retningslinierne for autorisation fra Psykolognævnet. Dvs. At kurset samlet rummer 10 timers supervision i gruppe og kan godskrives med 2/3.

Undervisere

Asger Neumann, cand.psych.aut. Privatpraktiserende og partner i HumanAct.
Helle Frelle-Petersen, cand.psych.aut., specialist i psykoterapi og supervisor. Privatpraktiserende i Psykologgruppen.

Begge undervisere varetager i det daglige terapeutisk arbejde og mange forskellige typer af supervisions- og kursusopgaver. Har tidligere afviklet supervisionskurser både sammen og hver for sig.

Praktiske oplysninger

Tid: Næste kursus finder sted mandag den 28. oktober og tirsdag den 29. oktober 2024, begge dage kl 9.00 – 17.00.

Sted: Psykologgruppen, Sundhedshuset, Park Allé 15, 4.th., 8000 Århus

Pris: 4.975 kr. Inkluderer kursusmaterialer og forplejning.

Tilmelding: an@humanact.dk eller hfp@psykgruppen.dk med oplysning om navn, adresse, mobilnr. og mail. Faktura fremsendes.

Seneste bindende tilmelding er den 8. oktober 2024, hvor også kursusafgift skal være betalt, med mindre andet er aftalt.

Yderligere oplysninger

Asger Neumann, an@humanact.dk, tlf. 22 98 06 07

Helle Frelle-Petersen, hfp@psykgruppen.dk, tlf. 21 45 25 34

Læs mere om kurset

Pjece – supervision af andre faggrupper

Kontakt Asger Neumann for yderligere information

Foto af Asger Neumann

Artikler om supervision

supervision-fem-gode-raad1

Sådan skaber ledere rammen for den bedste supervision

Vær helt klar på formålet og sæt tydelige rammer for supervisionen – det er et par af de gode råd, som Søren Braskov giver videre i denne artikel.