Supervision

I supervision fokuserer vi på at udvikle den professionelle tilgang til arbejdet med mennesker.

HumanAct tilbyder supervision af faggrupper, der arbejder med mennesker. Målet med supervisionen er at kvalitetssikre arbejdet, udvikle jeres faglige og professionelle tilgang til arbejdet og sikre jeres arbejdsmæssige trivsel.

Læs mere om supervision nedenfor, eller kontakt os.

Bliv ringet op af Asger Neumann
Tak for din henvendelse. Vi kontakter dig snarest.

Sagssupervision

I supervision af sager er fokus den konkrete klient eller opgave, der giver faglige udfordringer. Supervisionen skaber et rum for refleksion, så I udvikler nye perspektiver på sagen og dermed får udvidet jeres handlemuligheder.

Personlig supervision

Hvis sagen, opgaven eller arbejdssituationen er følelsesmæssigt belastende, kan fokus for supervisionen være jeres jobmæssige trivsel. Det kan handle om, hvordan I organiserer arbejdet, eller om at få bearbejdet og skabt klarhed over hvordan I håndterer emotionelt svære situationer.

Supervision af supervision

Er du selv supervisor, kan vi tilbyde at supervisere din supervision. Vi hjælper dig med at få overblik over processen og blive mere bevidst om, hvordan du styrer den.

Aftaler og rammer

Supervision kan foregå individuelt eller i grupper. Vi begynder samarbejdet med at lave en kontrakt, hvor vi aftaler form, indhold, typer af sager, behov i øvrigt, rollefordeling og andre rammer for samarbejdet.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om supervision. Du kan også læse mere om coaching eller vores andre ydelser indenfor erhvervspsykologi.