Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Karrierecoaching

I karrierecoaching er fokus på din jobsituation og dine ønsker.

Vi hjælper dig med at afklare, hvad du gerne vil, og hvordan du bruger dine kompetencer bedst.

Vi hjælper dig også med at undersøge betydningen af dine valg, både professionelt og privat.

coaching og supervision

Klarhed og sikkerhed

Formålet med karrierecoaching er, at du får større klarhed over din situation og sikkerhed i dine beslutninger.

Vi er uvildige, professionelle samtalepartnere, der ikke er farvede af forventninger til dig.

Vi bidrager gerne med faglige input udfra vores kendskab til dig og til arbejdsmarkedet.

Nye perspektiver

Vi hjælper dig med at få nye perspektiver på dit job.

Det kan for eksempel handle om, hvordan du kan håndtere din aktuelle jobsituation.

Det kan også handle om overvejelser om at avancere, drosle ned, skifte job eller omlægge din jobsituation på en helt anden måde.

Forandringer

Hvis du beslutter dig for forandringer, støtter vi dig i at implementere dem.

Sammen ser vi på, hvordan du kan gribe forandringen an overfor din leder, organisation og andre involverede.

Vi undersøger, hvilke muligheder der er, og hvilke faldgruber, du skal undgå.

Kontakt HumanAct for yderligere information

Foto af HumanAct partnere

Start karrierecoaching med en test

Psykologiske tests kan være en genvej til øget selvindsigt og give værdifuld viden om blandt andet egne kompetencer, foretrukken arbejdsstil eller styrker og udfordringer.

Nogle gange indleder vi derfor karrierecoaching med én eller flere tests. Det kan være med til at speede processen op.

Læs mere: Psykologiske tests

Artikler om karriere

tilpasset-aerlighed-1

Tilpasset ærlighed

Hvad har man pligt til at fortælle, når man søger job – og hvad må man tie stille med? Oplysningspligten er et grænseland, der er åbent for fortolkning. Pernille Frisch medvirker i artikel i Dansk Veterinærtidsskrift.

Kvindelig leder

Kvinders selvtillid i jobbet vokser med alderen

I begyndelsen af karrieren ligger kvinders selvtillid i lederjobbet lavere end mændenes, men de ender med at overhale deres mandlige kolleger, viser tal.