Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

DUP – ny partner i almen lægepraksis

DUP er HumanActs egen online test og dialogværktøj for læger, der skal indgå partnerskaber.

DUP giver indsigt i ligheder og forskelle mellem jer. Det og giver grundlag for at træffe en mere kvalificeret beslutning om partnerskab.

Indhold i DUP

DUP undersøger jeres holdninger til seks områder:

 • Konsultationen (lægefaglige opgaver og mødet med patienten)
 • Personale (personaleledelse, -uddannelse og trivsel)
 • Samarbejde (mellem lægerne indbyrdes og personaleorganisering)
 • Klinik (klinikudstyr, medicinsk teknologi og metode)
 • Partnerrelationer (oplevelse af og kendskab til hinanden)
 • Etik (etiske dilemmaer)

Anvendelse

Dialogen om besvarelserne bør ikke føre til en umiddelbar konklusion for eller imod et samarbejde.

Den kan bestyrke jeres tro på en samarbejdsrelation, eller det kan give anledning til yderligere uddybning eller overvejelser.

Læs om, hvordan Lægerne på Bryggen brugte DUP, da de skulle have ny partner.

Individuelle besvarelser

Online spørgeskemaet består af 35 udsagn.

Hver partner og kommende partner vurderer sin egen enighed i udsagnet og gætter desuden på, hvad de andre svarer på spørgsmålet.

I modtager en rapport med egen og andres svar, som I bruger til individuel forberedelse til dialogmødet.

Dialog om resultaterne

Besvarelserne danner udgangspunkt for en struktureret samtale mellem eksisterende og kommende partnere.

Fokus er på den enkeltes besvarelse, forskellene mellem jer og endelig på jeres forestilling om hinanden.

Vi kan gennemgå alle spørgsmål eller fokusere på udvalgte områder.

Proces og tidsforbrug

 • Det tager ca. 30 minutter at udfylde spørgeskemaet.
 • Den dialogiske proces varer 3-5 timer afhængigt af antallet af partnere og jeres ønsker.
 • HumanAct styrer processen på dialogmødet.
 • Vi bruger DUP i denne form, hvis I er op til 5 partnere plus den nye.
 • Er I flere, tilpasser vi forløbet.

Kontakt Søren Braskov for yderligere information

Foto af Søren Braskov

Læge Ina Veile om DUP

Søren Braskov om DUP

Det siger kunderne

Artikler om DUP og almen praksis

team hilser på ny kollega

Partnervalg i lægepraksis – kærlighed eller fornuft?

Ved indgåelse af partnerskab er det vigtigt, at være ærlige overfor sig selv og hinanden. DUP undersøger parternes holdninger til vigtige områder.

DUP-trivsel-og-samarbejde-1

DUP – trivsel og samarbejde i almen praksis

DUP – Trivsel og Samarbejde er et værktøj til at afdække og udvikle trivsel og samarbejde i almen lægepraksis.

professionelt-partnerskab1

Skab professionelt samarbejde i partnerstyrede virksomheder

Det kræver en systematisk indsats at opbygge en velfungerende organisation og et professionelt samarbejde i partnerstyrede virksomheder. Men på langt sigt sparer det både tid og kræfter.

ledelse-i-coronatid

Sådan leder man bedst sundhedsvæsenet i en coronatid

Lederne skal agere mere autoritativt, som for nogle ledere kan føles uvant og udansk. Men naturligvis med forståelse for det pres, medarbejderne er ramt af.