Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Ny partner hos Lægerne på Bryggen

Susan Rosenberg von Scholten og Louise Engell ville gerne godt fra start med samarbejdet, da de startede fælles praksis. Derfor valgte de at få hjælp af HumanAct og DUP-processen.

Susan Rosenberg von Scholten startede i januar 2012 den nye praksis ’Lægerne på Bryggen’ sammen med Louise Engell. For at få den bedst mulige start valgte de at  gå systematisk til værks ved indlede et forløb med HumanAct.

”Vi havde hver især et ønske om at være visionære, åbne og imødekomne i det nye kompagniskab, og vi var enige om, at det var vigtigt at have fokus på hinandens tilgang fra starten. Vi ville gerne have et frugtbart samarbejde, og her har jeg erfaret fra tidligere, at det er ekstremt vigtigt  at kende hinandens tilgang på forhånd,” siger Susan Rosenberg von Scholten.

Hun havde tidligere i seks et halvt år været i et lægefællesskab, hvor forskelle i personlighed og værdigrundlag gjorde det svært at praktisere en fælles ledelse.

”Fra et tidligere samarbejde kender jeg betydningen af at kende den anden parts personlighed og værdigrundlag. Det havde vi ikke afklaret, hvilket førte til en dagligdagen præget af mistillid og usikkerhed. Det handlede meget om forskellig personlighed, hvor jeg godt kan være lidt bekymret over, at jeg havde fejlbedømt os så meget,” fortæller hun.

En test til formålet

Til netop det formål har HumanAct udviklet DUP-testen (Dialogisk værktøj til Undersøgelse af Partnerskabsgrundlag), som er målrettet praktiserende læger. DUP hjælper til at tage mere kvalificeret stilling til et potentielt partnerskab med andre læger ved at komme omkring nogle af de væsentlige aspekter af det fremtidige samarbejde.

I praksis svarer alle parter på en række spørgsmål om alt fra økonomi til etiske dilemmaer og forventninger til daglig trivsel. Spørgsmålene handler både om egne holdninger, men også hvad man forventer, den anden vil svare, hvilket åbner mange nye døre for de efterfølgende dialoger.

”Vi var inde omkring mange ting. Først fik vi berørt de professionelle og driftsmæssige forhold, hvorefter vi kom omkring de helt personlige værdier og familiære relationer i forhold til, hvor meget vi skal dele med hinanden i dagligdagen. Vi fik afklaret med hinanden, hvor grænsen skal gå mellem et venskabeligt og et professionelt, kollegialt forhold. Men vi var også omkring både økonomi, ledelsesformer og strukturen for den daglige drift,” siger Susan Rosenberg von Scholten.

Tryg og afslappet hverdag

Svarene på dilemmaerne i testen danner grundlag for en session med en af erhvervspsykologerne fra HumanAct, hvor svarene bliver gennemgået og uddybet, og på de punkter, hvor der er væsensforskel på holdningerne, bliver temaerne problematiseret. En proces, som har haft stor betydning for samarbejdet og den fælles ledelse hos Lægerne på Bryggen.

”Jeg oplever en stor ærlighed og er meget afslappet i forhold til kompagniskabet. Jeg har en god fornemmelse for, hvem, hvad og hvor min kompagnon er – og omvendt. Det er enormt rart at være gensidigt afklaret,” siger hun.

DUP-forløbet har været så givende, at ikke var meget tvivl om, at succesen skulle gentages, da muligheden for at tilføre endnu en partner åbnede sig i forsommeren 2012.

”Vi så, hvor givtig processen var, da vi gik sammen, og det er jo den samme situation, vi står i, når der kommer en ny partner. Derfor var vi på intet tidspunkt i tvivl om, at det var et redskab, vi ønskede at benytte i forbindelse med valget af en tredje kompagnon,” slutter Susan Rosenberg von Scholten.

Logo fra Lægerne på Bryggen

Jeg oplever en stor ærlighed og er meget afslappet i forhold til kompagniskabet. Jeg har en god fornemmelse for, hvem, hvad og hvor min kompagnon er – og omvendt. Det er enormt rart at være gensidigt afklaret.

Susan Rosenberg von Scholten