Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Trivsel under pres

Efter et besøg af Arbejdstilsynet forventede medarbejderne i Hedensted Kommunes Jobcenter flere ressourcer, men det var ikke en mulighed. I stedet indledte de et samarbejde med HumanAct om at finde nye måder at gøre tingene på.

Mange opgaver, dårlig tid og nedsat trivsel. Det var nogle af udfordringerne i Hedensted Kommunes Jobcenter. Efter et besøg af Arbejdstilsynet forventede medarbejderne flere ressourcer, men det var ikke muligt. Eneste mulighed var, at finde nye måder at gøre tingene på.

”Jeg var klar over, at vi havde brug for en konsulent udefra til at hjælpe os. Det, at arbejde med en hel afdeling med forskellige teams, i en positiv retning, trods begrænsede ressourcer, det er vanskeligt,” siger afdelingsleder Aneline Tietgen.

Det blev startskuddet til et forløb med HumanAct med fokus på samarbejde, kommunikation og konkrete arbejdsmetoder på både leder, afdelings- og teamniveau. Et forløb, der blev tilpasset undervejs, efterhånden som forskellige behov viste sig.

Hjælp til tydelig kommunikation

Konsulenten fra HumanAct hjalp afdelingen med at gøre omstændighederne tydelige for alle. Hun interviewede Aneline Tietgen og beskæftigelseschefen på plenum om forholdene og det faktum, at der ikke ville blive tilført flere ressourcer. Medarbejderne kom med deres refleksioner, og ledelse og medarbejdere fik mulighed for at høre hinandens syn på sagen.

 Afdelingen fik også hjælp til at rydde op i nogle myter om Aneline Tietgen og hendes holdninger, der var opstået i et team. Under et møde med konsulenten fra HumanAct fik teamet myterne på bordet, og efterfølgende blev misforståelserne afklaret med Aneline Tietgen.

Konkrete metoder

I forløbet arbejdede afdelingen også med konkret metoder til at gøre tingene anderledes. Blandt andet fik alle teams den udfordring at skære 25% af hver eneste samtale, de havde med borgerne. Hvad kunne undværes, hvis man skulle fokusere på det vigtige.

”Det hjalp os til at blive mere fokuserede på vores opgave. Vi skal for eksempel bruge mindre tid på at spørge til folks generelle trivsel og fokusere mere på den jobmæssige situation. Vores opgave er, at få folk i arbejde,” siger Aneline Tietgen.

En ny start

”Jeg har lært min afdeling bedre at kende. Det mest markante var, at få øjnene op for den store forskel på mine teams. Jeg holder kortere afdelingsmøder og arbejder mere på teamniveau nu,” siger Aneline Tietgen om resultaterne af processen.

Hun oplever desuden, at afdelingen har fået nogle konkret redskaber og lavet aftaler om, hvordan de skal arbejde. Selvom der stadig er medarbejdere, der føler sig pressede, giver det noget af falde tilbage på.

”Det er ikke nogen simpel opgave at få en afdeling til at falde til ro i at arbejde med de ressourcer, vi har. Det skal vi løbende tage op. Men vi har fået ryddet op i misforståelser og fået nogle konkrete redskaber at gå videre med,” siger Aneline Tietgen.

Logo fra Hedensted Kommune

”Det er ikke nogen simpel opgave at få en afdeling til at falde til ro i at arbejde med de ressourcer, vi har. Det skal vi løbende tage op.

Men vi har fået ryddet op i misforståelser og fået nogle konkrete redskaber at gå videre med,”

Aneline Tietgen, afdelingsleder