Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Professionel feedback har løftet CABI

Da Mette Rønnau tiltrådte som direktør for CABI, ville hun gerne indføre feedback som en måde at kvalitetssikre arbejdet på.

Hvordan kvalitetssikrer man konsulentarbejde? Det var en af udfordringerne for Mette Rønnau , der i 2008 satte sig i direktørstolen hos Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI). Den selvejende institution leverer viden til jobcentre og virksomheder, så de klædes på til at agere i praksis i det rummelige arbejdsmarked.

”Det er utroligt vanskeligt at sikre kvaliteten af det arbejde, vi laver. Det kan ikke rigtigt gøres ved at lave kontrolsystemer, så en stor del af vores kvalitetssikring skal foregå ved at give hinanden kollegial feedback undervejs i processerne,” forklarer Mette Rønnau, der hurtigt fik en oplevelse af, at feedback-kulturen i CABI ikke fungerede optimalt.

”Jeg kunne høre, når jeg havde medarbejdersamtaler, at flere af konsulenterne faktisk ikke kendte deres eget værd. De blev rost af kollegaerne, men det stod ikke klart hos dem selv. Jeg savnede, at folk havde en klar bevidsthed om, at de var dygtige til deres arbejde.”

Professionel feedback

For at få feedbacken-processen sat på skinner valgte hun at trække på kompetencerne hos HumanAct.

”Man skal være i stand til at give en faglig, saglig, faktabaseret og ikke personlig feedback på en ordentlig måde – også den positive. Der er en del teknik forbundet med at give den optimale feedback, og det er ganske enkelt kernen i vores forretning, at vi gør det løbende og hele tiden,” begrunder hun.

HumanAct indgik i et længere forløb hos CABI, hvor arbejdet med feedback var ét af flere elementer. I workshops blev medarbejderne trænet i at give hinanden konstruktiv feedback, og der blev opstillet rammer for, hvor og hvornår feedbacken skulle bruges.

”Vi har fået flyttet feedbacken fra at være noget personligt til at være noget professionelt, og vi er blevet meget bevidste om, at det hverken drejer sig om at genere eller klappe nogen på ryggen. Samtidig har det sat gang i en positiv personlig udvikling hos flere af medarbejderne, fordi de er blevet bevidste om, hvad de er dygtige til, og hvad de kan arbejde med,” siger Mette Rønnau

Møder folk i øjenhøjde

Hun pointerer, at samarbejdet med HumanAct bare var startskuddet på en proces, hvor medarbejdere og ledelse skal blive fortrolige med at bruge feedback som et systematisk værktøj. Det når man aldrig i mål med – hos CABI er det et konstant fokusområde, hvor HumanAct er dybt involveret.

”Det har været godt at få en fast tilknyttet, fagligt velfunderet coach med en psykologbaggrund, som netop ved noget om det menneskelige sinds kringelkroge. De er utroligt dygtige til at være til stede i det, der foregår her og nu. Det er ikke svært at lave en plan og følge den. Men hvis der opstår en uforudset situation, fanger de lynhurtigt, om det er en generel tendens,  og er i stand til at ændre dagsordenen med det samme,” forklarer Mette Rønnau og fremhæver fremtoningen som en af HumanActs absolutte forcer.

”De er enormt bevidste om deres rolle, og der er ikke meget psykolog over dem. Det er en kæmpe fordel, at de er i stand til at møde folk i øjenhøjde, men samtidig have en stor grundfæstet faglighed at trække på.”

Logo fra Cabi

Vi har fået flyttet feedbacken fra at være noget personligt til at være noget professionelt, og vi er blevet meget bevidste om, at det hverken drejer sig om at genere eller klappe nogen på ryggen.

Samtidig har det sat gang i en positiv personlig udvikling hos flere af medarbejderne, fordi de er blevet bevidste om, hvad de er dygtige til, og hvad de kan arbejde med.

Mette Rønnau, direktør