Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

PUS – Partner Udviklings Samtaler

PUS er for partnerfællesskaber, hvad MUS-samtaler er for ansatte – et redskab til at undersøge trivsel, indbyrdes samarbejde, afstemme forventninger og skabe udvikling i virksomheden.

PUS er egnet til at skabe udvikling i alle typer af professionelle partnerskaber.

Indhold i PUS

Pus undersøger fire områder i samarbejdet:

  • Hvordan hver partner trives med sit faglige arbejde
  • Partnerens forhold til de andre partnere
  • Samarbejdsklima og forholdet til ansatte
  • Virksomhedens forretningsmæssige drift

Forløbet i praksis

PUS står for Partner Udviklings Samtaler og er HumanActs eget koncept.

PUS består af et skema, som hver enkelt partner udfylder, og en struktureret dialog til fælles udvikling.

Første gang, I gennemfører PUS, deltager en erhvervspsykolog fra HumanAct. Derefter kan I selv gennemføre processen en gang om året.

Individuel besvarelse

PUS skemaet består af 16 spørgsmål, hvor hver enkelt partner scorer sig selv på en scala fra 1 – 5 og desuden giver sit bud på, hvad de øvrige partnere svarer på spørgsmålet.

Partneren mødes derefter til en dialog, uden at kende hinandens besvarelser.

Dialog med 2 – 6 partnere

Dialogmødet varer 4-8 timer efter aftale.

På mødet gennemgår vi et område fra testen ad gangen.

Vi undersøger, hvordan partnerne har vurderet hinanden og sig selv og ser på, hvordan I trives. Vi drøfter hvilke indsatser besvarelserne kalder på, og hvilke aftaler I kan lave om fremtidige udviklingsområder.

Dialog med 7 partnere eller flere

Er I 7 partnere eller flere, foregår dialogen mellem den enkelte partner og ledelsen.

Besvarelserne bruges til at skabe fokus på de vigtigste områder.

Vi undersøger, hvilke indsatser besvarelserne kalder på, og hvilke aftaler I kan lave om fremtidig udvikling.

Kontakt Asger Neumann for yderligere information

Foto af Asger Neumann

Video om PUS

Codex Advokater skaber udvikling med PUS

Artikler om PUS

travlhed1

PUS – Partner Udviklings samtaler

PUS-samtalen giver, som MUS-samtalen, mulighed for at samarbejdet imellem kollegaerne evalueres og de fremadrettede linjer diskuteres. Inden en mere detaljeret gennemgang af PUS-samtalen, vil vi kort introducere faktorer omkring det psykiske arbejdsmiljø og dets betydning.

IMG_0968

Partner-udviklings-samtaler (PUS)

PUS afdækker vigtige grundlæggende samarbejds- og forretningsområder – hvor er i enige, hvor er I uenige, og hvor skal I arbejde med at skabe konsensus.

Vi tør sige og gøre det nødvendige, så I kan finde veje og styrke jeres relationer.