Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Ejerledet virksomhed

Vi hjælper jer med at udvikle en professionel tilgang til ledelse.

Vi har fokus på både de psykologiske, de strategiske og de samarbejdsmæssige udfordringer i en ejerledet virksomhed.

Ejerleder

Som leder af egen virksomhed, skal man være dygtig til det fag, som virksomheden arbejder med.

Men man skal også være dygtig til at lede, og det er et helt nyt fagområde.

Vi hjælper jer med at udvikle en professionel tilgang til ledelse.

Mere: Ejerleder

Generationsskifte i virksomheder

Generationsskifte i virksomheder handler både om økonomi og psykologi.

Det er vigtigt at gennemføre processen på en måde, der både sikrer virksomhedens fremtid og familiens relationer.

Vi hjælper jer med at gennemføre generationsskiftet på en smidig og professionel måde, så både virksomhed og familie kommer bedst muligt gennem processen.

Mere: Generationsskifte i virksomheder

Generationsskifte i landbruget

Både økonomi og psykologi spiller ind, når I skal foretage generationsskifte.

Vores fokus er at skabe en god dialog mellem generationerne, så I bevarer de gode relationer i familien og samtidig får sikret landbrugets fremtidige drift.

Mere: Generationsskifte i landbruget

Partner Udviklings Samtaler (PUS)

Vil I arbejde seriøst og målrettet med jeres interne samarbejde, trivsel og forretning i en partnerstyret virksomhed?

Vi har udviklet PUS- Partner Udviklings Samtaler, som består af et online spørgeskema og en efterfølgende dialog, bistået af en konsulent fra HumanAct.

PUS hjælper jer til at udvikle jer i fællesskab

Mere: PUS – Partner Udviklings Samtaler

Almen lægepraksis

Er I praktiserende læger, der ønsker at udvikle både jeres praksis og jeres trivsel?

Vi har mange års erfaring som konsulenter for læger i almen praksis.

Vi hjælper jer med rekruttering, trivsel og med at etablere og opretholde et professionelt samarbejde.

Mere: Ekstern HR i almen praksis

Kontakt HumanAct for yderligere information

Foto af HumanAct partnere

Artikler om ejerledelse

to generationer giver hånd

Generationsskifte i familievirksomheden – 7 gode råd

Generationsskifte i familiefirmaer rummer mange psykologiske udfordringer og dilemmaer. Læs syv gode råd til, hvordan I håndterer processen.

person sidder klar til at skrive noget ned

Klumme: Kære ejerleder, brug din juleferie godt

Brug din juleferie til at restituere og få nyt perspektiv på din virksomhed. Til gavn for både dig selv og dine nære.

Mødebord

Mangler erhvervspsykologen i din bestyrelse?

En erhvervspsykolog i bestyrelsen kan skabe stor værdi, når virksomheden øjner et generationsskifte.

professionelt-partnerskab1

Skab professionelt samarbejde i partnerstyrede virksomheder

Det kræver en systematisk indsats at opbygge en velfungerende organisation og et professionelt samarbejde i partnerstyrede virksomheder. Men på langt sigt sparer det både tid og kræfter.