Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Ejerleder

Vi hjælper  dig som ejerleder med at udvikle en professionel tilgang til ledelse.

Vi har fokus på både de psykologiske, de strategiske og de samarbejdsmæssige udfordringer i en ejerledet virksomhed.

Eneejer

Hvem diskuterer du din strategi med? Hvem har du fortrolighed med? Hvordan håndterer du modstand blandt medarbejderne? Hvordan får du arbejde og familieliv til at hænge sammen?

Ovenstående blot et lille udpluk af de mange spørgsmål og dilemmaer, som vi har viden om og erfaring i at hjælpe virksomheder med.

Selvfølgelig får du som ejerleder sparring og hjælp af din revisor, advokat eller måske en bestyrelse, men vi kan tilbyde dig et frit og fortroligt læringsrum, hvor du ikke skal præstere eller tænke strategisk i forhold til, hvad du siger.

Vi er der for dig. Som coach, som konsulent eller samtalepartner alt efter, hvad du har brug for.

Familieejet virksomhed

Det er heldigvis en rigtig stor glæde for mange at drive en familieejet virksomhed.

Men vi ved, at det desværre også kan være en kilde til rigtig mange bekymringer, konflikter og skuffelser. I værste fald bliver det besværligt – både i virksomheden og i familien, og man vil derfor være under dobbelt pres.

Udfordringen er at arbejde professionelt sammen og samtidig styrke familiebåndet.

Med vores psykologiske viden om familiedynamikker, ejerledelse og samarbejde, hjælper vi jer med at udvikle virksomheden, løse konflikter og foretage generationsskifte.

Partnerstyret virksomhed

Udfordringen ved flere ejere eller partnere er at tage vare om virksomhedens drift og udvikling og samtidig bevare en god relation.

Det kræver en fælles vision og strategi samt plads til forskellighed og dialog.

Vi hjælper jer med at udvikle jeres forskellige kompetencer og samtidig finde en fælles retning.

Vi har desuden udviklet PUS – et redskab til udviklingssamtaler i partnerskaber.

Mere: PUS

Kontakt HumanAct for yderligere information

Foto af HumanAct partnere

Som ejerleder brænder du for virksomheden

7 ud af 10 virksomheder i Danmark er ejerledede virksomheder, og langt de fleste af dem falder i kategorien SMV. De små og mellemstore virksomheder er rygraden i det danske erhvervsliv og en målgruppe, som vi har mange års erfaring med at være tætte sparringspartnere for. Vi er selv ejerledere i en partnerdrevnet virksomhed og kender på egen krop de glæder og udfordringer, det er at drive forretning.

Som ejerledere brænder I for jeres virksomhed. Den er jeres liv og identitet, og ingen omkring jer er i tvivl om, at virksomheden mere eller mindre er omdrejningspunktet for jeres liv. Jeres drivkraft, udholdenhed og offervilje er essentiel, men den rummer også vanskeligheder og sårbarheder.

I er ikke altid de nemmeste at arbejde for, fordi I nogle gange har svært ved at forstå, at ikke alle er optændt af den samme hellige ild, som I er. Ikke alle er parate til at arbejde 24/7 og drømmer lige så meget, som I gør.

Nogle gange er I også virksomhedens begrænsning. Det kan være svært at vokse forbi jer – I kan have svært ved at lade andre komme til, selvom det måske vil være til virksomhedens fordel.

Måske har direktører forladt virksomheden, fordi I er fortsat med at blande jer og være endelig beslutningstager, selvom det egentlig var direktørens job. Men ingen dygtige og kompetente direktører kan leve med ikke have et rimeligt råderum.

Mange af jer har ikke den store interesse i eller uddannelse indenfor lederskab. Jeres tilgang til ledelse er kommet hen ad vejen, og mange af jer gør det heldigvis rigtig godt. Men nogle gange er der plads til forbedringer. Det er her vi kommer ind i billedet.

Vi har som mission at skabe værdi for jeres virksomhed. Det gælder både for forretning og for trivsel hos jer selv og jeres medarbejdere. Vi hjælper jer og jeres virksomheder med de strategiske, organisatoriske og personlige udfordringer, I står overfor. Målet er at hjælpe jer til at nå de mål og drømme, som I har sat for jer selv eller for virksomheden.

Artikler om ejerledelse

to generationer giver hånd

Generationsskifte i familievirksomheden – 7 gode råd

Generationsskifte i familiefirmaer rummer mange psykologiske udfordringer og dilemmaer. Læs syv gode råd til, hvordan I håndterer processen.

person sidder klar til at skrive noget ned

Klumme: Kære ejerleder, brug din juleferie godt

Brug din juleferie til at restituere og få nyt perspektiv på din virksomhed. Til gavn for både dig selv og dine nære.

To generationer giver hånd

Generationsskifte: Tag jer tid til at tale om de svære beslutninger

Et godt generationsskifte tager tid. Tid til at finde de nye roller i både familie og virksomhed. Og tid, til at få taget alle de alvorlige samtaler og beslutninger, som et generationsskifte kræver.

Mødebord

Mangler erhvervspsykologen i din bestyrelse?

En erhvervspsykolog i bestyrelsen kan skabe stor værdi, når virksomheden øjner et generationsskifte.