Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Strategi og organisation

Vi hjælper jer med at udvikle en klar målsætning og strategi.

Vi arbejder med at udvikle organisation, arbejdsgange, samarbejde og kommunikation, så det understøtter virksomhedens mål.

strategi og organisation

Organisationsdesign

Er jeres organisation bygget op, så den passer til opgaven?

Vi hjælper jer med at strukturere organisationen og tilrettelægge jeres arbejdsgange og kommunikation, så det understøtter jeres mål.

Mere: Organisationsdesign

Virksomhedsstrategi

Har I brug for at revidere jeres strategi, eller udvikle en hel ny?

Vi hjælper jer igennem processen med at udvikle strategien og sikre, at I har de rette kompetencer blandt ledere og medarbejdere til at nå jeres mål.

Mere: Virksomhedsstrategi

Teamudvikling

Ønsker I at styrke jeres teamsamarbejde?

Vi styrker jeres evne til at udnytte teamets samlede ressourcer, så I kommer hele vejen omkring jeres opgaver og opnår bedre resultater.

Vi giver jer kendskab til hinanden og viden om, hvilke kompetencer forskellige opgaver kræver.

Mere: Teamudvikling

Organisationsudvikling

Er jeres organisation i udvikling?

Vi hjælper jer med at udvikle jer, så I opfylder jeres mål, lever op til omverdenens krav og vilkår og sikrer trivsel blandt medarbejderne.

Mere: Organisationsudvikling

Kontakt HumanAct for yderligere information

Foto af HumanAct partnere

Organisationsudvikling i praksis

Moderne organisationer

Organisationer skal hele tiden udvikle sig for at nå deres mål og leve op til omverdenens krav og vilkår. Samtidig skal de mennesker, der befolker organisationen, både levere og trives.

Vi hjælper jer med at udvikle en klar målsætning og strategi og med at strukturere organisationen og tilrettelægge arbejdsgange og kommunikation, så det understøtter jeres mål. Vi giver jer indsigt i menneskers reaktioner og motivation, så I kan styrke jeres præstationer og samarbejde.

Mere om organisationsudvikling

joyful-balloon-family.-1125268244_6720x4480-min

4 tegn på jeres kultur på arbejdspladsen er for familiær

Kulturen på arbejdspladsen skal helst adskille sig fra kulturen i familien. Læs om fire guidelines, der sætter jeres arbejdskultur under lup.

odesign-samarbejdskraft1

Sådan styrker man samarbejdskraft i organisationer

Et godt organisationsdesign er udgangspunktet – men ikke nok. Intentionerne i designet skal også folde sig ud i samarbejder. Læs her, hvordan Palle Grzona arbejder med at sikre det.

organisationsdesign-pf1

Styrk organisationens strategiske beslutninger gennem organisationsdesignet

En organisations opbygning skal understøtte dens strategi. Læs vores artikel om, hvordan I griber arbejdet an.

Gør-organisationen-klar-til-fremtiden

Gør organisationen klar til fremtidens opgaver

Jeres organisations struktur og arbejdsgange er afgørende for, hvordan I arbejder. Forhold jer derfor jævnligt til, om alt fungerer hensigtsmæssigt i forhold til fremtidens opgaver.