Teamudvikling

Vi styrker jeres evne til at udnytte teamets samlede ressourcer, så I kommer hele vejen omkring jeres opgaver og opnår bedre resultater.

Vi giver jer kendskab til hinanden og viden om, hvilke kompetencer forskellige opgaver kræver.

Icon med tre mennesker og tre puslespilsbrikker

Forskellige typer teamudvikling

Det nye team

Er I et nyt team, der har brug for at arbejde effektivt sammen fra starten?

Vi hjælper jer med at etablere jer hensigtsmæssigt.

I lærer hurtigt hinanden at kende, og I kan derfor fra start fordele roller og ansvar og lave aftaler om arbejdsgange og kommunikation på en måde, der fremmer opgaveløsningen.

Det velfungerende team

Er I et veletableret team, der er klar til at tage det næste skridt?

Vi hjælper jer med at udvikle jeres samarbejde, så det bliver endnu bedre.

Vi har også fokus på, hvordan teamet kan drive udviklingen af hele organisationen.

Det trætte team

Er I et velfungerende team, der arbejder rutineret og effektivt, men mangler energi?

Så kan det være en god ide at se på arbejdet med friske øjne og rydde op i metoder og arbejdsgange – passer det stadig sammen?

Det kan give ny energi og højne jeres trivsel og effektivitet.

Klar til fremtiden

Har I fået nye opgaver, nye kunder eller på anden måde nyt fokus i jeres arbejde?

Så kan I have brug for at organisere jer på ny, ændre vaner og samarbejde på nye måder.

Vi hjælper jer med at gennemføre forandringerne smidigt og med engagement.

Konflikter

Er jeres team præget af konflikter, frustrationer og dårligt samarbejde, trivsel og effektivitet?

Uenigheder og konflikter hjælper os til at blive skarpere og vælge bedre løsninger.

Men nogle gange er der brug for hjælp udefra til at løse konflikten på en måde, så I fortsat kan samarbejde, producere og trives.

Teamudvikling i praksis

Kend jer selv og hinanden

I teamudvikling arbejder vi på at give jer som team en forståelse af dynamikken mellem jer som mennesker.

Vi giver jer et solidt og nuanceret kendskab til hinanden, jeres forskellige måder at arbejde og motiveres på samt jeres individuelle styrker og svagheder.

Vi arbejder også aktivt med gruppens opgavefordeling og hierarki. Fokus er her på, hvem der har indflydelse på hvad. Nogle er for eksempel gode igangsættere, mens andre er mere indstillede på at følge trop og færdiggøre opgaver. Det kan gruppen udnytte til sin fordel.

Hvad kan vi gøre for dig?

Er du nysgerrig?

Vil du vide mere om, hvordan vi kan styrke dit teams samarbejde, så I bliver bedre til at ydnytte jeres fælles styrker?

Kontakt os gerne med eventuelle spørgsmål.

Få mere viden om teamudvikling...

grafik med teksten "artikel"

Generationsskifte i din virksomhed – økonomi eller psykologi?

Generationsskifte i en familieejet virksomhed sætter familieskabet på prøve. En god dialog kan øge chancerne for at finde en løsning, som alle parter kan acceptere.

grafik med teksten "artikel"

Tal med din stressede medarbejder – selvom det er svært

Stress hos en medarbejder belaster både medarbejderen selv og hele afdelingen. Som leder har du ansvaret for trivsel begge steder, og derfor er du nødt til at tage det op, selvom det er svært.

grafik med teksten "artikel"

Tre trin til dit personlige ledelsgrundlag

Har du fået meldt dit personlige ledelsesgrundlag ud – eller er processen druknet i den daglige drift? Her får du tre enkle trin, der kan hjælpe dig på vej.

grafik med teksten "artikel"

Kom godt igennem generationsskiftet

Virksomheden skal overdrages til næste generation – men hvordan finder man en løsning, som er god for både virksomhed og familie?