Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Teamudvikling

Gennem teamudvikling styrker vi jeres evne til at udnytte jeres samlede ressourcer, så I kommer hele vejen omkring jeres opgaver og opnår bedre resultater.

Vi giver jer kendskab til hinanden i teamet og viden om, hvilke kompetencer forskellige opgaver kræver.

Projektledelse og projektteams

Som projektleder er du leder af det projekt, I arbejder med og det produkt, I udvikler. Du har ofte et team, der arbejder med på projektet. Du har interessenter, hvis interesser du skal varetage. Du har ofte en vifte af personer, du skal samarbejde og kommunikere med.

Jo bedre, I arbejder sammen i teamet, jo mere effektivt arbejder I op imod projektets mål, tidsplan og økonomi.

Vi kan hjælpe dig med at teambuilde dit team, så I kommer hurtigt ud af startblokken og arbejder effektivt sammen. Vi kan også udvikle på dig som projektleder og på teamets samlede evne til at kommunikere og samarbejde bredt i organisationen.

Teamudvikling i din afdeling

Du er leder for en afdeling, og det er nu tid til at løfte afdelingen på nogle områder – at tage næste skridt i afdelingens udvikling.

Teamudvikling i afdelingen vil næsten altid omhandle kommunikation, samarbejde og det ledelsesmæssige samspil mellem dig og afdelingen. Herudover kan der være behov for at arbejde med aktuelle temaer. Det kan være I skal organiseres anderledes, og at I vil arbejde med teamorganisering. Der er måske sket forandringer, som skal indarbejdes. I ønsker måske at arbejde med kulturen i afdelingen, eksempelvis feedback kultur.

Vi kan hjælpe dig med at designe det rette udviklingsforløb for dig og din afdeling.

Teamleder eller teamkoordinator

En teamleder eller teamkoordinator er en funktion, hvor du har den faglige ledelse af et team, men ofte ikke den personalemæssige ledelse.

Denne position rummer nogle dilemmaer, som det er godt at være klar over og at kunne håndtere. Teamlederen skal desuden have et godt og tæt samarbejde med personalelederen.

Vi kan hjælpe jer med at få samspillet mellem teamleder og personaleleder til at fungere, og med at udvikle både team og leder.

Personlighedsprofil i teamudviklingen

At benytte et profilværktøj som eksempelvis DiSC, JTI eller MBTI i teamudvikling er en rigtig god ide, som deltagerne værdsætter højt.

Deltagerne udfylder testen online og får en dialog med en konsulent fra HumanAct om testresultatet. I teamet bruges værktøjet til at lære hinanden endnu bedre at kende. Det øger forståelsen af, hvorfor teammedlemmerne kommunikerer og handler forskelligt. teamet får indsigter, som styrker deres samarbejde. Teamet får også mulighed for at blive bevidst om, hvor de mangler nogle teamkompetencer og hvad de kan gøre for at ’dække disse huller’.

Det er sjovt at arbejde med profilværktøjer, fordi man kan genkende sig selv og hinanden i profilbeskrivelsen, og man får et fælles sprog til at arbejde med teamets udvikling.

Konflikter i teams

Hvor mennesker arbejder sammen opstår der konflikter. Mange konflikter løser I selv. Men ind imellem er løsningen ikke effektiv og vedvarende nok, og så blusser problemerne op igen. På dette tidspunkt er det en god ide at få hjælp udefra til at finde ud af, hvad det egentlig handler om og få løst op for konflikterne.

Det er her vi kommer ind i billedet. Vi har lang erfaring med at hjælpe ledere med konflikter og problemer i teams. Vi har mange metoder at trække på i dette arbejde.

Vi analyserer situationen og finder ud af, hvad der skal til i det enkelte tilfælde.

Kontakt HumanAct for yderligere information

Foto af HumanAct partnere

Inspiration til temaer i teamudvikling

At håndtere forandringer

At få viden om forandringers cyklus og de naturlige reaktioner, vi har, når noget forandres. Men også hvordan vi kan arbejde med at håndtere og gennemføre forandringerne

Konflikthåndtering

Viden om egen konfliktløsningsstil, håndtering af konflikter mellem kolleger eller med kunder/borgere.

Autoriserende og de-autoriserende kommunikation

Hvordan kommunikerer vi til og med hinanden, når vi spiller hinanden gode og hvilken kommunikation er uhensigtsmæssig i alle teams.

Pondus og gennemslagskraft

Hvordan øver man indflydelse på den gode måde. Hvordan finder man den rette balance i at have kant og have empati.

Feedback

Hvordan giver man konstruktiv feedback og undgår at det bliver akavet eller kvalmt, hvordan skabe en feedback kultur i afdelingen.

Opbygning af teams

Gruppers udvikling og ledelse af teams i forskellige stadier af deres udvikling. Forventningsafstemninger internet i teams. Roller og ansvar i teams.

Motivation

Mennesker er forskellige og motiveres af forskellige ting. Hvordan motiveres jeg bedst og holder min egen motivation høj. Hvordan udvikler mennesker sig og udfolder deres potentialer.

Selvledelse

Struktur i egen tid, at kende egne grænser og kunne forvalte at sige både ja og nej. At skabe balance, overskud og glæde i livet generelt.

Vores værktøjer

Vi tager altid en dialog med rekvirenten om den aktuelle situation og de behov og ønsker, der er til teamudviklingen.

Vi samler ofte en sparringsgruppe, så der kommer input fra flere.

Herefter designer og tilrettelægger vi et forløb, der matcher virksomheden, lederen og teamet.

Vi har mange værktøjer, der kan inddrages.

Det kan være

  • Test og profilværktøjer
  • Forandringsspil
  • Teambuilding øvelser – fra små hurtige øvelser til større aktiviteter, der kan laves inde eller ude.
  • 6Styles – 6 forskellige handlemåder baseret på Daniel Golemans arbejde omkring følelsesmæssig intelligens
  • Lencionis teammodel incl. spørgeramme

Mere om teamudvikling

samarbejde

Skab rammerne for det gode samarbejde

Ledelsen kan sætte medarbejderne fri til at udfolde sig, få samarbejdet til at gro og nå organisationens mål. Men det kræver, at de skaber gode rammer for det.

joyful-balloon-family.-1125268244_6720x4480-min

4 tegn på jeres kultur på arbejdspladsen er for familiær

Kulturen på arbejdspladsen skal helst adskille sig fra kulturen i familien. Læs om fire guidelines, der sætter jeres arbejdskultur under lup.

Forside fra video med Pernille Frisch

Introduktion til JTI og MBTI

Pernille Frisch giver på denne video en introduktion til de to præferencetests JTI og MBTI, der begge kan bruges til at kickstarte lederudvikling.

Kvinde til virtuelt møde

Tag erfaringer fra virtuelle møder med tilbage på arbejdspladsen

Covid-19 tidens virtuelle møder har for mange været meget effektive. Tag de positive erfaringer med tilbage til arbejdspladsen.