Implementeringsdialogen

Implementeringsdialogen er en struktureret samtale, der hjælper med at styrke medarbejderens indre motivation og omsætte beslutninger til handling.

Implementering af nye tiltag og forandringer lykkes kun, hvis den enkelte medarbejder udfører de konkrete opgaver, der realiserer det nye. Som leder er det din opgave at motivere medarbejderen til at ville det nye, sætte det i gang og holde fast i det over tid.

Styrker indre motivation

Vi har udviklet Implementeringsdialogen, som er en struktureret dialog, du kan bruge til at fremme den indre motivation hos medarbejderne. Dialogen hjælper medarbejderen til at  se sine egne interesser, værdier, ønsker og mål sammen med organisationens. ”Jeg skal” bliver til ”Jeg vil”

Parat, villig og kompetent

Dialogen fokuserer på de tre faktorer parathed, villighed og kompetence. Det handler om, hvorvidt andre opgaver og hensyn kommer i vejen for det nye, om medarbejderen har lyst til forandringen og ser den som vigtig, og om medarbejderen har evner, mod og mandat til at gennemføre den.

De rette betingelser

Dialogen undersøger også, om betingelserne er tilstede i organisationen, for at forandringen kan gennemføres, eller hvad der skal til, for at de kommer det. Sammen udarbejder I en handleplan, så forandringen lykkes.

Skræddersyet træning

Vi træner jer I at gennemføre Implementeringsdialogen. Vi tilbyder skræddersyede kurser tilpasset jeres virksomhed, eller vi coacher ledere individuelt i at bruge dialogen.

Vil du vide mere?

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Implementeringsdialogen. Læs vores blogindlæg om Implementeringsdialogen, eller læs mere om organisationsudvikling.