Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Lederudviklings-programmer

Med et skræddersyet lederudviklingsprogram sikrer I, at lederne i jeres organisation får lige præcis de kompetencer, som opgaven kræver.

HumanAct udvikler programmer for ledere på alle niveauer.

ledelse og teams

Nye ledere

Programmer for nye ledere vil ofte fokusere på at:

 • Give og træne lederne i grundlæggende viden om og færdigheder indenfor ledelse, kommunikation og samarbejde.
 • Støtte lederne i at identificere og udvikle egne individuelle kompetencer i ledelse og støtte dem til at opleve sikkerhed i egen ledelsesstil.
 • Give lederne viden og værktøjer, som sætter dem i stand til at navigere i en hverdag karakteriseret af udvikling og forandringer.
 • Udvikle ledernes kompetencer i daglig ledelse, så de bliver bevidst om ansvar, kompetencer og vigtigheden af at være rollemodel i organisationen.

Erfarne ledere

Programmer for ledere i overordnede og strategiske positioner vil ofte fokusere på at:

 • Træne organisationsanalyse og strategiudvikling.
 • Udvikle ledernes forståelse at teamdynamikker og deres evne til at udvikle og styrke teamsamarbejde i organisationer.
 • Individuel ledercoaching på baggrund af psykologiske tests og 360° feedback og med fokus på ledernes individuelle udviklingsområder.
 • At udvikle lederenes egne færdigheder i at coache andre.

Projektledere

Programmer for erfarne projektledere, som har fuldt styr på projektværktøjer, og som skal styrke deres evne til at lede projekter, vil ofte fokusere på at:

 • Udvikle et klart billede af lederrollen i projektledelse og de forventninger der er til en professionel projektleder både fra et kundeperspektiv, et lederperspektiv og i eget perspektiv.
 • Danne et realistisk billede af lederens egne styrker og udfordringer, og skabe en klar og evaluerbar forbedring i forhold til de individuelt aftalte udviklingsmål.
 • Udvikle øget pondus som projektleder i relation til organisationen, hvilket også betyder en forbedret evne til at lede opad.
 • Erhverve konkrete værktøjer og modeller, som er relevante for at løse kerneopgaven.

Kontakt Palle Grzona for yderligere information

Foto af Palle Grzona

Flexivelopment

Flexivelopment® er HumanActs eget koncept for at skabe samlet lederudvikling i organisationen. Flexivelopment sikrer organisatorisk forankring, engagement og medvirken fra topledelsen og tager højde for ledernes individuelle og fælles behov. Det giver de bedste forudsætninger for lederudvikling, der rykker hele organisationen.

Afdækker behov og skaber udvikling

Med Flexivelopment hjælper vi jer med at afdække, hvilke indsatser I har brug for for at skabe god ledelsesudvikling i jeres organisation. Vi ser både på behovene hos de enkelte ledere og hos organisationen som helhed. Vi hjælper jer derefter med at udvælge eller tilrettelægge de relevante tilbud, og med at  gennemføre dem.

Kombinerer relevante elementer

Som udgangspunkt anbefaler vi ofte en 360 ° proces for hver enkelt leder, og den følges ofte op af individuel coaching. Desuden indgår for eksempel fællesseminarer og Action Learning Teams for alle involverede ledere. Vi kan også tilbyde eller anbefale kurser eller uddannelser, hvis det er relevant.

Organisatorisk forankret udvikling

For at sikre den organisatoriske forankring, involverer vi det strategiske ledelsesniveau fra starten og igennem hele forløbet. Desuden danner vi en styregruppe med deltagelse af repræsentanter fra det strategiske ledelsesniveau, HR, de deltagende ledere og HumanAct.

Flere artikler om lederudvikling

leder med magt

Klumme: Kære leder, du har magt

Som leder er du underlagt en række vilkår. Et af dem er, at du har magt. Læs mere i Søren Braskovs klumme.

du-arbejder-med-mennesker-1

Som leder arbejder du med mennesker – grib det professionelt an

At arbejde med mennesker er et vilkår ved lederjobbet. Det vil gavne både dig selv og dine medarbejdere, hvis du også griber den del af jobbet professionelt an.

du-er-eksponeret-1

Eksponeret og i modvind – bevar den professionelle kommunikation

Som leder bliver du eksponeret og udfordret. Hvis du formår at bevare den professionelle kommunikation, kan du fastholde og måske ligefrem styrke din position.

bevar-din-motivation-1

Bevar din motivation i svære tider

Covid-19 har bragt mange lederes arbejdsliv i en uvant situation, som de ikke kan analysere eller handle sig ud af. Det er brug for at kunne vente, lytte, give tid og observere.