Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Lederteams og ledergrupper

Vi styrker jeres evne til at udnytte lederteamets samlede ressourcer, så I kommer hele vejen omkring jeres opgaver og opnår bedre resultater.

Vi giver jer kendskab til hinanden og viden om, hvilke kompetencer forskellige opgaver kræver.

Nyt team

Er I et nyt lederteam, der har brug for at arbejde effektivt sammen fra starten?

Vi hjælper jer med at etablere jer hensigtsmæssigt.

I lærer hurtigt hinanden at kende, og I kan derfor fra start fordele roller og ansvar og lave aftaler om arbejdsgange og kommunikation på en måde, der fremmer opgaveløsningen.

Velfungerende team

Er I et veletableret lederteam, der er klar til at tage det næste skridt?

Vi hjælper jer med at udvikle jeres samarbejde, så det bliver endnu bedre.

Vi har også fokus på, hvordan teamet kan drive udviklingen af hele organisationen.

Træt team

Er I et velfungerende lederteam, der arbejder rutineret og effektivt, men mangler energi?

Så kan det være en god ide at se på arbejdet med friske øjne og rydde op i metoder og arbejdsgange – passer det stadig sammen?

Det kan give ny energi og højne jeres trivsel og effektivitet.

Klar til fremtiden

Har I fået nye opgaver, nye kunder eller på anden måde nyt fokus i jeres arbejde?

Så kan I have brug for at organisere jer på ny, ændre vaner og samarbejde på nye måder.

Vi hjælper jer med at gennemføre forandringerne smidigt og med engagement.

Konflikter

Er jeres team præget af konflikter, frustrationer og dårligt samarbejde, trivsel og effektivitet?

Uenigheder og konflikter hjælper os til at blive skarpere og vælge bedre løsninger.

Men nogle gange er der brug for hjælp udefra til at løse konflikten på en måde, så I fortsat kan samarbejde, producere og trives.

Kontakt HumanAct for yderligere information

Foto af HumanAct partnere

Sådan arbejder vi med lederteams

HumanAct er erhvervspsykologer med mange års erfaring i at udvikle lederteams.

Formålet er at styrke teamets evne til at samarbejde om at nå organisationens mål.

Vi tilpasser altid forløbet efter jeres behov og ønsker. Nedenstående er et eksempel på elementer, der kan indgå i teamudvikling.

Fælles planlægning

Vi starter med en grundig dialog med teamet eller med teamets leder, hvor vi afdækker jeres behov og finder frem til målene med indsatsen. Nogle gange interviewer vi også teammedlemmerne for at få flere perspektiver med. Det giver viden, og det involverer det teamet på en måde, der kan gøde jorden for den efterfølgende teamudvikling.

Psykologiske tests

Vi bruger ofte tests i teamudvikling. Alle bliver testet hver for sig og har en individuel dialog med en HumanAct konsulent. Derefter breder vi paletten ud og ser på hele teamet i fællesskab. En stor fordel ved tests er, at det er sjovt at se sig selv og kollegerne godt spejlet i beskrivelsen. Det giver et fælles sprog til at drøfte, hvordan ligheder og forskelle kan bruges konstruktivt.

Fælles situationsbillede

Nogle gange ser medlemmerne meget forskelligt på teamets aktuelle situation. Det kan gøre det meget svært at blive enige om, hvor teamet skal hen, og hvilke udviklingsbehov der er. Derfor starter vi ofte med at skabe et fælles syn på den nuværende situation sammen med teamet. Vi bruger for eksempel tidslinjer, tegninger eller andre former for billeder.

Fælles prioritering

Forarbejdet giver information om, hvilke behov teamet har. Når vi ved det, laver vi en prioritering sammen med lederen eller HR-medarbejderen. Vi tager fat på det, vi tror på vil rykke mest og bringe teamet i den ønskede retning.

Eksempler på indsatser:

  • Gensidig forventningsafstemning – mellem ledere på forskellige ledelsesniveauer, leder og medarbejdere, og kollega til kollega
  • Arbejde med teamets kommunikation – internt og i forhold til den ydre verden
  • Optimering af mødeafholdelse og – struktur
  • Præcisering af teamets strategi og mål samt eksekvering

Øvelser illustrerer hverdagen

Vi bruger ofte små øvelser, for eksempel med bolde eller legoklodser, til at illustrere teamets arbejde. Vi kan også lave større outdoorøvelser i samarbejde med eksperter på det felt. Teamets samarbejdet i øvelserne afspejler deres hverdag og kan derfor bruges som udgangspunkt for at kvalificere deres daglige samarbejde.

Justering af forløbet

Et godt teamsamarbejde opbygges gennem et stykke seriøst og målrettet arbejde. Vores forløb strækker sig over tid, fordi forandring tager tid. Undervejs justerer vi vores indsatser, så vi løbende sikrer, at teamet bevæger sig i en konstruktiv retning – også selvom verden forandrer sig, og ting opstår undervejs.

Opfølgning

Nogle måneder efter indsatsen er slut, følger vi op på resultaterne. Det skærper teamets fokus på at fastholde det nye, at der bliver fulgt op. Målet er altid, at indsatsen viser sig i praksis.

Kend jer selv og hinanden

I teamudvikling arbejder vi på at give jer som team en forståelse af dynamikken mellem jer som mennesker.

Vi giver jer et solidt og nuanceret kendskab til hinanden, jeres forskellige måder at arbejde og motiveres på samt jeres individuelle styrker og svagheder.

Vi arbejder også aktivt med gruppens opgavefordeling og hierarki. Fokus er her på, hvem der har indflydelse på hvad. Nogle er for eksempel gode igangsættere, mens andre er mere indstillede på at følge trop og færdiggøre opgaver. Det kan gruppen udnytte til sin fordel.

Mere om teamudvikling

samarbejde

Skab rammerne for det gode samarbejde

Ledelsen kan sætte medarbejderne fri til at udfolde sig, få samarbejdet til at gro og nå organisationens mål. Men det kræver, at de skaber gode rammer for det.

joyful-balloon-family.-1125268244_6720x4480-min

4 tegn på jeres kultur på arbejdspladsen er for familiær

Kulturen på arbejdspladsen skal helst adskille sig fra kulturen i familien. Læs om fire guidelines, der sætter jeres arbejdskultur under lup.

Forside fra video med Pernille Frisch

Introduktion til JTI og MBTI

Pernille Frisch giver på denne video en introduktion til de to præferencetests JTI og MBTI, der begge kan bruges til at kickstarte lederudvikling.

Kvinde til virtuelt møde

Tag erfaringer fra virtuelle møder med tilbage på arbejdspladsen

Covid-19 tidens virtuelle møder har for mange været meget effektive. Tag de positive erfaringer med tilbage til arbejdspladsen.