Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Personale i Almen Praksis
– ansøger

Det kræver mange ressourcer at begynde på en ny arbejdsplads. Derfor er det vigtigt at finde det rigtige match og at komme godt fra start.

Vi hjælper arbejdsgiver og arbejdstager med at finde det rette match.

Vi afklarer forventninger

 • Vi sætter os grundigt ind i, hvilke opgaver arbejdspladsen ønsker du skal løse.
 • Vi lærer din nærmeste leder(e) og kollegaer godt at kende.

Vi lærer dig at kende

 • Hvem er du?
 • Hvad ønsker du?
 • Hvad forventer du?
 • Hvad frygter du?
 • Hvad evner du?
 • Hvad ønsker du at udvikle?

Vi hjælper jer godt i gang:

 • Vi hjælper jer med at afstemme forventninger til hinanden og med at få en god start.

Sådan foregår det

Ansøgning

 • Læs stillingsopslaget godt igennem.
 • Ring eller mail ved opklarende spørgsmål.
 • Send ansøgning, som vi behandler i fuld fortrolighed.
 • Du kan til enhver tid trække din ansøgning tilbage.

Udvælgelse

 • Du får besked om, at vi har modtaget ansøgningen.
 • Vi ringer til dig, hvis vi gerne vil se dig til et forhåndsinterview.

Forberedelse

 • Du bliver kort interviewet af en konsulent.
 • Du udfylder eventuelt en personlighedstest
 • Du får en kort tilbagemelding på testen, hvis du er blevet testet
 • Du bliver forberedt til selve ansættelsessamtalen.

Jobsamtalen

 • Du kommer til jobsamtale, hvor vi afdækker match mellem dig og praksis.
 • Vi aftaler eventuel brug af reference.

Efter jobsamtalen

 • Vi giver dig en tilbagemelding på samtalen.
 • Vi står til rådighed for feedback til jer, som ikke har fået stillingen.
 • Vi klæder dig, der har fået stillingen, på til dit nye job.

Jobstart

 • Vi præsenterer og gennemgår introduktionsprogrammet.
 • Vi står til rådighed ved tvivl.
 • Efter første måned holder vi statussamtale med dig, din leder(e) og med dig og relevante kollegaer.

Evaluering

 • Inden udgangen af tredje måned holder vi statussamtaler med:
  • Dig
  • Din leder(e)
  • Relevante kollegaer

Kontakt Søren Braskov for yderligere information

Foto af Søren Braskov