Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

DUP – Samarbejde & Trivsel i almen praksis

DUP – Samarbejde & Trivsel er et dialogværktøj for læger i almen praksis, der ønsker at udvikle deres egen trivsel og samarbejde i klinikken.

DUP giver indsigt i jeres styrker i samarbejdet, samt hvor I med fordel kan forbedre jeres samarbejde og højne jeres trivsel.

Indhold i DUP – Samarbejde & Trivsel

DUP – Samarbejde & Trivsel afdækker jeres styrker og udfordringer i samarbejdet indenfor seks områder:

 • Konsultationen (lægefaglige opgaver og mødet med patienten)
 • Personale (personaleledelse og trivsel)
 • Samarbejde (mellem lægerne indbyrdes og organisering)
 • Klinik (klinikudstyr, medicinsk teknologi og metode)
 • Partnerrelationer (dagligdag og tillid)
 • Etik (etiske dilemmaer)

Anvendelse

Det er afgørende vigtigt, at lederne trives og har et konstruktivt samarbejde for at lykkes med at drive en effektiv klinik og sikre et godt arbejdsmiljø.

Testresultatet hjælper jer til at få et overblik over indehavernes trivsel og samarbejde.

Testresultatet må aldrig stå alene, men skal følges op med en konstruktiv dialog, hvor I undersøger forskelle og vanskeligheder. og aftaler eventuelle indsatser.

Denne dialog skal der afsættes tid til og vil være ledet af en konsulent fra HumanAct.

Fokus på det fælles

DUP – Status & Trivsel adskiller sig fra andre statusværktøjer.

Den undersøger, hvordan hver enkelt partner har det og oplever samarbejdet.

Men den undersøger også, hvordan hver enkelt partner tror, de andre partnere har det.

Netop dette perspektiv giver et godt udgangspunkt for en dialog om det fælles arbejde.

Individuelle besvarelser

Onlinespørgeskemaet består af 36 spørgsmål inden de seks hovedkategorier.

Hverpartner vurderer på en scala fra 1 til 5, hvor enig man er i hvert enkelt spørgsmål.

Desuden vurderer man, hvordan man tror, hver enkelt af de andre partnere svarer på det samme spørgsmål.

Efter besvarelsen modtager alle en oversigt over alles svar og status. Desuden en guide til hvordan status skal læses og bruges til forberedelse til Trivselsdialogmøde

Dialog om resultatet

Besvarelserne danner udgangspunkt for en struktureret og konstruktiv dialog mellem jer partnere. Konsulenten hjælper jer med at afdække resultatet og de bagvedliggende grunde og motiver for jeres individuelle besvarelser.

I processen fokuserer vi både på, hvad der er jeres styrker og hvor I er udfordrede og burde adressere et fokus, så I ikke belaster partnerskabet og jeres trivsel.

Efter afdækningen arbejder vi med at finde og implementere løsninger på jeres udfordringer.

Proces og tidsforbrug

 • Det tager ca. 30 minutter at udfylde spørgeskemaet.
 • Trivselsdialogen varer 3-5 timer afhængigt af antallet af partnere og jeres ønsker.
 • En konsulent fra HumanAct styrer trivselsdialogen.
 • Prisen afhænger at antallet af partnere, hvor lang tid vi afsætter til trivselsdialogen og om den foregår hos jer eller på vores kontor i København eller Aarhus.
 • Vi fremsender gerne tilbud på forespørgsel.

Kontakt Søren Braskov

Kontakt Asger Neumann

Det er lettere at løse vanskeligheder i starten, end når de har vokset sig store og dybe.
Derfor er det en god ide løbende at forholde sig til, om samarbejde og trivsel foregår optimalt.

Artikler om almen praksis

DUP-trivsel-og-samarbejde-1

DUP – trivsel og samarbejde i almen praksis

DUP – Trivsel og Samarbejde er et værktøj til at afdække og udvikle trivsel og samarbejde i almen lægepraksis.

professionelt-partnerskab1

Skab professionelt samarbejde i partnerstyrede virksomheder

Det kræver en systematisk indsats at opbygge en velfungerende organisation og et professionelt samarbejde i partnerstyrede virksomheder. Men på langt sigt sparer det både tid og kræfter.

ledelse-i-coronatid

Sådan leder man bedst sundhedsvæsenet i en coronatid

Lederne skal agere mere autoritativt, som for nogle ledere kan føles uvant og udansk. Men naturligvis med forståelse for det pres, medarbejderne er ramt af.