img

Palle Grzona

Erhvervspsykolog og partner

pg@humanact.dk

+ 45 51 23 89 86

Linkedin

Uddannelse

 • Cand.psych.aut.
 • Specialist i arbejds- og organisationspsykologi
 • Akkrediteret Business Coach fra Ashridge Business School
 • Ekstern lektor ved Aarhus Universitet og IMD

Personlig drivkraft

For mig er psykologi en fantastisk kombination af erkendelse og håndværk.

Alle de kunder og klienter, jeg møder som erhvervspsykolog – om det er individuelt eller i grupper – præsenterer dybt fascinerende historier.

Sammen udfolder vi historierne og skaber nye muligheder for at være til stede i livet, i relationerne og i arbejdet på måder, som grundlæggende er tilfredsstillende og udviklende, og som skaber de ønskede og nødvendige resultater.

Faglig tilgang

Jeg arbejder med en bred vifte af opgaver indenfor erhvervspsykologi, organisationsudvikling, ledelse og konflikthåndtering.

Jeg er særlig optaget af:

 • Forandringer og forandringsledelse
 • Motivation
 • Talentudvikling
 • Organisationsudvikling
 • Organisationsdesign
 • Udvikling af virksomhedsstrategi
 • Ledercoaching

Personlig præsentation

Kontakt Palle

Bliv inspireret af Palle Grzonas artikler

leder står alene ved en tavle

Som leder er du alene – og ikke nødvendigvis ensom

At stå alene er et vilkår i lederjobbet. Ensomheden er en følelse, der griber én. Og det kan du forebygge.

Kvinde til virtuelt møde

Tag erfaringer fra virtuelle møder med tilbage på arbejdspladsen

Covid-19 tidens virtuelle møder har for mange været meget effektive. Tag de positive erfaringer med tilbage til arbejdspladsen.

foto af moedelokale

Kom godt tilbage til arbejdspladsen

Hvordan håndterer I hverdagen med corona på arbejdspladsen? Vores bud er at holde CoronaDialogMøder, der både giver plads til og afgrænser snakken om corona.

Jeg elsker at arbejde med forandring

Jeg elsker at arbejde med forandring. Det er for mig at se et menneskeligt grundvilkår, at vi søger efter nye og bedre og mere tilfredsstillende måder at gøre tingene på. Jeg finder det dybt meningsfuldt at være med til, at det sker i liv og i arbejde.

Jeg tror på, at talent er noget vi skaber sammen. Alle har noget, som de er gode til. Og det er vores fælles opgave at sikre, at den indre motivation til at gøre dét, som vi er gode til, bliver næret og givet plads. For det er dét, som får talentet til at vokse og folde sig ud, så der kommer ekstraordinære præstationer ud af det. Ikke fordi præstationen var målet, men fordi glæden ved at gøre noget på den bedste måde, man  kan, i sig selv fører til særlige præstationer.

Den tænkning ser jeg som afgørende at arbejde ind i virksomheders DNA. Hvis en virksomhed skal udvikle sig, skal der være fokus på at fremme et klima, hvor det, at prøve ting af og lære af det og glæde sig over at vokse med fejl og succeser, er en naturlig ting.

Det kræver mod hos alle, og især hos ledere. Det er nemt at udvikle mini-me´s omkring sig. Folk, som lærer at gøre som os selv, og som får os selv til at føle os betydningsfulde. Og når vi gør det, slipper vi muligheden for, at der kommer de nye tanker i spil, som sikrer at virksomheden og vi selv, når vi tør det, udvikler os videre.

Jeg ser det som en af mine vigtigste opgaver som erhvervspsykolog at være med til at udfordre den eksisterende tænkning i ledelse og virksomhed. Og for at kunne det, skal jeg kunne møde den eksisterende tænkning med åbenhed og respekt, så der er tillid, når vi sammen begynder at undersøge og udfordre hvordan tingene sker, og hvordan de skal ske fremadrettet.

Og jeg ser det som afgørende at skabe forståelse for, at forandring tager tid. Som mennesker finder vi tryghed ved at udvikle en balance i livet baseret på grad af sikkerhed om, hvordan tingene fungerer. Forandringer skaber en periode med en vis usikkerhed, og får vi plads og støtte og tid, vil vi skridt for skridt bevæge os i retning mod en ny sikker zone. Og får vi plads og opbakning til det, vil vi bevare lysten til bevæge os videre, i det naturlige tempo som vi hver især har.

Derfor er det også vigtigt, at ledere og virksomheder forstår og anerkender de forskelle der er imellem os som mennesker. Ved at forstå og kunne genkende forskelle i vores måder at arbejde og være i verden på, bliver ledere bedre til at få øje på det individuelle talent og på de måder, som talentet understøttes på.

Det vil jeg gerne medvirke til i jeres virksomhed.

Det er for mig at se et menneskeligt grundvilkår, at vi søger efter nye og bedre og mere tilfredsstillende måder at gøre tingene på.
Jeg finder det dybt meningsfuldt at være med til, at det sker i liv og i arbejde.
Palle Grzona

Hvad kan vi gøre for dig?

Er du nysgerrig?

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed?

Kontakt os gerne med eventuelle spørgsmål.