Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Rekruttering

Vi hjælper jer med at finde den rette leder eller medarbejder.

Ansæt den rigtige leder eller medarbejder

At finde og ansætte den rigtige leder eller medarbejder er en krævende proces.

Det kræver, at man er helt klar over, hvilke opgaver vedkommende skal løse, hvilke kompetencer det kræver, og hvilken type person, man med fordel kan lede efter.

En rekrutteringsproces kan indeholde nogle eller alle af følgende elementer:

Stillingsopslag og ansøgning:

  • Vi præciserer og beskriver, hvad den nye leder eller medarbejder skal kunne.
  • Vi slår stillingsopslag op på vores hjemmeside og på relevante platforme i samarbejde med jer.
  • Vi modtager ansøgningerne og vælger et antal relevante ansøgere, som vi præsenterer for jer.

Samtaler og udvælgelse:

  • Vi interviewer og tester udvalgte ansøgere.
  • Vi gennemfører jobsamtalen sammen med jer eller for jer, mens I observerer.
  • I fællesskab vælger vi den bedste ansøger.

Jobstart:

  • Sammen med jer planlægger vi et introduktionsforløb for den nye leder eller medarbejder.
  • Den første måned har vi tæt kontakt med den nyansatte og vedkommendes leder.
  • Vi gennemfører en opfølgende samtale efter en måned og efter tre måneder sammen med den nyansattes leder.

Kontakt Pernille Frisch for yderligere information

Foto af Pernille Frisch