Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Påbud fra Arbejdstilsynet

HumanAct er autoriseret af Arbejdstilsynet som rådigiver indenfor det psykosociale område.

Har I fået et påbud, kan vi derfor hjælpe med at undersøge og løse problemerne.

Har I fået et påbud fra Arbejdstilsynet?

HumanAct er autoriseret som arbejdsmiljørådgiver indenfor det psykosociale område.

Det betyder, at vi kan hjælpe med det psykiske arbejdsmiljø, uanset hvilken type af påbud I har fået.

Vi kan hjælpe med alle dele af processen lige fra undersøgelse til indsats og evaluering.

Præcis, hvilken indsats der er behov for, afhænger af:

  • hvilken virksomhed I er
  • hvilken type af påbud, I har fået
  • hvori problemet består

Kontakt os derfor meget gerne for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Strakspåbud

Et strakspåbud betyder, at virksomheden straks skal tage initiativ til at rette op på problemet.

Påbud med frist

Et påbud med frist betyder, at virksomheden skal finde en løsning på problemet indenfor en fastsat frist, og kan fortsætte arbejdet imens.

Aftaleforløb

Arbejdstilsynet kan i to tilfælde tilbyde et aftaleforløb, hvor virksomheden får hjælp fra Arbejdstilsynet til at gøre en ekstra indsats for arbejdsmiljøet.

Aftaleforløb kan tilbydes når et tilsyn har konstateret et problem i én afdeling, som muligvis også kan være et problem i andre afdelinger af virksomheden.

Det bruges også, når et tilsyn har konstateret et problem, men endnu ikke afdækket, om der er tale om en overtrædelse af reglerne. Det er især relevant ved komplekse problemstillinger, for eksempel indenfor det psykiske arbejdsmiljø.

Undersøgelsespåbud

Et undersøgelsespåbud betyder, at Arbejdtilsynet har en konkret mistanke om, at arbejdsforholdene ikke er forsvarlige. Det kan de konstatere ved en generel undersøgelse af virksomheden eller ved en løbende kontrol.

Påbudet betyder, at virksomheden skal undersøge, om forholdene er forsvarlige.

Ved et påbud indenfor det psykiske arbejdsmiljø er det et krav, at undersøgelsen foretages af en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret af Arbejdstilsynet, hvilket HumanAct er.

Kontakt Søren Braskov for yderligere information

Foto af Søren Braskov

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø er en kompleks størrelse. Det hænger blandt andet sammen med:

  • hvilke arbejdsopgaver I har
  • hvordan arbejdet er organiseret og tilrettelagt
  • hvordan I samarbejder og kommunikerer
  • hvordan ledelsen fungerer

Nogle udfordringer er imidlertid typiske og går igen i mange brancher. Se nedenfor.

Stress og arbejdspres

Travle perioder med stort arbejdspres og deadlines forekommer i mange brancher. Det er der ikke noget i vejen med. Problemerne opstår, hvis arbejdspresset varer ved gennem lang tid eller måske ligefrem er permanent.

Så er medarbejderne i risiko for at udvikle stressreaktioner, der i sidste ende kan koste dyrt, både personligt og for arbejdspladsen.

Vi hjælper jer med at forebygge stress hos ledere og medarbejdere og med at håndtere stress, hvis den allerede er opstået.

Vold og trusler

Vold og trusler kan være både fysisk og psykisk og kan foregå både i det konkrete møde med borgere eller kunder og via digitale medier. I nogle tilfælde kan arbejdsrelateret vold og trusler forekomme udenfor arbejdstiden.

I nogle brancher er der stor risiko for, at medarbejderne bliver udsat for vold og trusler. Det er stressende, og kræver at arbejdspladsen tager hånd om problemet.

Vi hjælper jer med at forebygge, at volden opstår, og med at håndtere situationen og mindske de negative konsekvenser, hvis uheldet allerede har været ude.

Krænkende handlinger

Krænkende handlinger er, når en person udsættes for nedværdigende adfærd fra andre. Det kan for eksempel være i form af aktiv mobning eller seksuel chikane. Det kan også være mere passivt i form af at udelukke en person fra samarbejde, socialt fællesskab eller ved at tilbageholde information.

Krænkende handlinger kan foregå mellem kollegaer, mellem ledere eller mellem leder og medarbejdere.

Vi hjælper jer med at forebygge krænkende handlinger og med at håndtere situationen, hvis en eller flere på arbejdspladsen føler sig krænket.

Hvad kan vi gøre for dig?

Er du nysgerrig?

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed?

Kontakt os gerne med eventuelle spørgsmål.