Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen

HumanAct er autoriseret af Arbejdstilsynet som rådigiver indenfor det psykosociale område.

Sammen med os kan i søge tilskud til projekter der skal forebygge psykisk nedslidning.

Søg tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen OBS! Der er desværre ikke afsat midler til puljen i år 2023 

HumanAct er autoriseret af Arbejdstilsynet indenfor det psykosociale område. Det betyder at I – i samarbejde med os – kan søge tilskud til projekter i jeres virksomhed.

Projektet skal have til formål at forebygge fysisk og psykisk nedslidning i virksomheder med højst 50 medarbejdere.

Formålet skal ligge ud over det, der kræves i lovgivningen. Der skal altså være tale om en særlig indsats eller noget, I vil afprøve. Puljen kan derfor heller ikke søges til projekter, der har til formål at udbedre et eventuelt påbud fra Arbejdstilsynet.

Vi kan hjælpe jer med at udforme ansøgningen. Hvis I får tilskud, kan det også bruges til at dække udgifter til ansøgningen. Man må blot ikke indgå en egentlig aftale om, at vi udfører projektet, før pengene er bevilget.

Kontakt Søren Braskov for yderligere information

Foto af Søren Braskov

Godt psykisk arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø handler om mange ting. Det handler blandt andet om at føle sig tryg på arbejdspladsen, at have et godt samarbejde med kolleger og ledere og at kunne håndtere de arbejdsopgaver, man møder.

Et godt psykisk arbejdsmiljø har betydning for den enkeltes velbefindende, at opgaver bliver løst godt og effektivt og dermed også for, at organisationen når sine mål.

Godt psykisk arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Det kræver en vedvarende indsats, og det kan altid betale sig.

Vi tilbyder hjælp til at udvikle og vedligeholde et godt psykisk arbejdsmiljø og dermed forebygge problemer.

Hvad kan vi gøre for dig?

Er du nysgerrig?

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed?

Kontakt os gerne med eventuelle spørgsmål.