Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Rekruttering til Almen Praksis
– arbejdsgiver

Find den rette medarbejder til jeres praksis

– vi hjælper med det gode match

Ansæt den rigtige medarbejder

Flere og flere opgaver bliver lagt ud til Almen Praksis. Den udvikling er både nødvendig og hensigtsmæssig. Hvis det skal lykkes, kræver det en opgaveglidning fra lægerne over til personalet. Det bliver nødvendigt med flere medarbejdere pr. læge, hvis ikke lægerne skal slides helt op.

Ansættelse af personale er en tidskrævende proces, når det skal lykkes. Og det skal lykkes, ellers koster det endnu mere tid og endnu flere penge. Det vil vi gerne hjælpe jer med – at finde det rigtige match for jer og jeres nye medarbejder.

Find den rigtige:

 • Sammen med jer beskriver og præciserer vi, hvad medarbejderen skal kunne
 • Vi finder ansøgere som kan passe til jeres klinik og jeres behov
 • Vi udvælger egnede ansøgere, som vi præsenterer for jer

Vælg den rigtige:

 • Vi interviewer og eventuelt tester udvalgte ansøgere
 • Vi gennemfører jobsamtalen for jer, men sammen med jer
 • Sammen med jer vælger vi den bedste ansøger

Kom godt i gang:

 • Vi hjælper jer med et egnet introduktionsforløb i samarbejde med jer
 • Vi holder tæt kontakt med den nye medarbejder og den personaleansvarlige den første måned
 • Vi varetager statussamtale efter den første måned og inden udgangen af den tredje måned sammen med den personaleansvarlige
 • Vi taler med relevante medarbejdere om hvordan det går med den og den kollega

Kontakt Søren Braskov for yderligere information

Foto af Søren Braskov

Video om rekruttering

Fase 1: Vi finder den rette medarbejder

Forberedelse

 • Interview med indehavere og personale
 • Jobanalyse hvor behov og ønsker afdækkes
 • Stillingsbeskrivelse/jobannonce
 • Valg af annonceringsform

Valg af kandidater

 • Forhåndsinterview med relevante ansøgere
 • Udvælgelse af tre til fire egnede kandidater
 • Afdækker ansøgers ønsker og krav
 • Tjekker for relevante referencer
 • Gennemfører  personlighedstests af kvalificerede kandidater, hvis det er aftalt

Ansættelsessamtaler

 • Foranstalter og leder jobinterviews
 • Hjælper og vejleder ved udvælgelse af egnet ansøger
 • Ringer afslag til ikke antaget ansøger og giver feedback

Fase 2: Vi giver jer en god start

Planlægning af den gode start

 • Forventningsafstemning med den personaleansvarlige
 • Forventningsafstemning med det relevante personale
 • Hjælper med udfærdigelse af introduktionsprogram

Opfølgning efter én måned

 • Statussamtale med den nye medarbejder
 • Statussamtale med den personaleansvarlige og medarbejderen
 • Statussamtale med det øvrige relevant personale og medarbejderen

Opfølgning inden tre måneder

 • Statussamtale med den nye medarbejder
 • Statussamtale med den personaleansvarlige og medarbejderen
 • Statussamtale med øvrige relevant personale og medarbejderen

Artikler om rekruttering og samarbejde i almen praksis

ansaette-nyt-personale1

Ansætte nyt personale, hvordan?

At få ansat de rette medarbejdere, kræver en professionel tilgang til rekruttering.Få Søren Braskovs input til, hvordan man griber processen an.

stetoskop

Konfliktmægler: “Jeg er stødt på læger…”

Læs artikel i Dagens Medicin om, hvordan man kan håndtere uoverensstemmelser og konflikter i lægepraksis.

DUP-trivsel-og-samarbejde-1

DUP – trivsel og samarbejde i almen praksis

DUP – Trivsel og Samarbejde er et værktøj til at afdække og udvikle trivsel og samarbejde i almen lægepraksis.

professionelt-partnerskab1

Skab professionelt samarbejde i partnerstyrede virksomheder

Det kræver en systematisk indsats at opbygge en velfungerende organisation og et professionelt samarbejde i partnerstyrede virksomheder. Men på langt sigt sparer det både tid og kræfter.