Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Kunsten at finde den rette …..

Områdeleder Jørgen Groth fra Randers Kommune ved, hvor vigtigt det er at få ansat de rigtige folk. Derfor får han hjælp fra HumanAct til at teste kandidater.

Lederne har stor betydning på Det specialiserede dagområde i Randers Kommune. Rigtig mange menneskers velfærd er afhængige af deres beslutninger, og derfor er det vigtigt, at man får ansat de rigtige til opgaven, mener områdeleder Jørgen Groht. Til at hjælpe med at komme et par spadestik dybere i kandidaternes stærke og svage sider har han derfor indledt et samarbejde med HumanAct, som laver en personlighedstest af kandidaterne.

”Sådan en analyse gør, at vi får kvalificeret og understøttet vores ansættelser. Det giver os flere vinkler på kandidaterne, og vi når dybere ned i, hvilke kompetencer de har,” siger Jørgen Groht, der gennem 28 år har arbejdet med ansættelser på forskellige niveauer.

Mere objektiv proces

Jørgen Groths opfattelse er, at ansættelsesprocesser kan være præget af tilfældigheder, hvor alt fra sammensætningen af ansættelsesudvalget til dagsformen hos den enkelte kandidat kan have indflydelse på det endelige valg.

”Vi sidder i udvalget med en masse formodninger og antagelser, hvor der er noget, der taler for, og noget der taler imod. Det er ikke altid, vi opnår konsensus i ansættelsesudvalget, fordi vi sidder med hver vores personlige fortolkninger og baserer vores vurdering på, hvordan kandidaten virker på os hver især. Med HumanActs analyse-arbejde får vi det delvist afpersonificeret, og vi får nogle flere objektive kriterier lagt ind over, så vi undgår alt for mange ’synsninger’,” fortæller han.

Testen giver ny viden

Screeningen af kandidaten baseres på en online personlighedstest og et efterfølgende interview, som erhvervspsykologen koger ind til en rapport, der afdækker kandidatens styrker og skyggesider samt vedkommendes kerneværdier, interesser og motivationsfaktorer. Ansættelsesudvalget får præsenteret resultaterne umiddelbart før anden samtale, så aspekterne er i frisk erindring, når kandidaterne møder udvalget igen.

”Vi sidder med vores gule overstregningstusser, og vi oplever ofte, at de spørgsmål, vi har forberedt, kan få en anden karakter. Vi bliver også nogle gange opmærksomme på områder ved personen, vi skal have undersøgt nærmere. Så vi føler i særlig grad, at vi bliver klædt bedre på,” mener Jørgen Groht.

Valide resultater

Hans erfaringer med HumanActs analyser er, at de er valide og giver et retvisende billede, baseret på de ansættelser, kommunen indtil videre har gennemført.

”De har på den lange bane stemt fint overens. Vi bliver gjort opmærksom på nogle steder, hvor folk har underspillet nogle sider af sig selv,” påpeger Jørgen Groht.

Selvom han er en gammel rotte i faget og som udgangspunkt ’bare’ har hyret HumanAct ind til at lave personlighedstest og den objektive vurdering af kandidaterne, har han også fået ny, brugbar viden ud af samarbejdet.

”HumanAct har givet en del gode råd fra sig. Jeg har eksempelvis tidligere ikke været systematisk og insisterende nok, når vi skulle indhente referencer. Jeg har måske været for pæn og accepteret de referencer, folk selv er kommet med. Nu spørger jeg mere ind og beder om at få lov at snakke med dem, jeg selv finder relevante,” siger han.

Logo fra Randers Kommune

”Sådan en analyse gør, at vi får kvalificeret og understøttet vores ansættelser. Det giver os flere vinkler på kandidaterne, og vi når dybere ned i, hvilke kompetencer de har,”

Jørgen Groht