Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Teamarbejde har forbedret arbejdsmiljøet i Nordea Fonden

Da Henrik Lehmann Andersen tiltrådte som direktør for Nordea-fonden så han både udfordringer og muligheder i at styrke samarbejdet mellem stabsfunktionen og de mere udadvendte afdelinger. Han havde gode erfaringer med at få ekstern hjælp til den slags arbejde, og bad derfor HumanAct om hjælp.

Gør det, du er bedst til, og sørg ellers for at åbne døren for mennesker med andre kompetencer end dine egne. Det gjorde Henrik Lehmann Andersen, da han i september 2013 tiltrådte som direktør i Nordea-fonden. Dengang var fondens medarbejdere opdelt både fysisk og kulturelt, og det ville den nye direktør gøre op med. Henrik Lehmann Andersen havde gode erfaringer med, at den slags ændringer kan hjælpes på vej af konsulenter med speciale i forandringsprocesser, og han tog derfor kontakt til HumanAct.

”Der findes potentielt en enorm energi og dynamik i enhver organisation. Energien på en arbejdsplads opstår og findes mellem mennesker, og det gælder både, når en organisation er under pres, og når den kører på normal vis. Jeg kunne se, at der var behov for at lave nogle grundlæggende ændringer,” siger Henrik Lehmann Andersen.

Ind og ud skal vende samme vej

Nordea-fonden er en almennyttig og velgørende fond, som har til formål at støtte aktiviteter, der fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Indtil Henrik Lehmann Andersen tiltrådte, var Nordea-fonden struktureret således, at de medarbejdere, som arbejdede med udvikling og havde kontakt til ansøgere og samarbejdspartnere, sad ét sted, mens stabsmedarbejderne sad for sig selv.

”Der var en gruppe medarbejdere, man kunne kalde udadvendte, mens resten havde fokus indad i organisationen. Der var to forskellige selvopfattelser, og opdelingen var med til at fastholde en kløft i organisationen, som gav en masse begrænsninger. Øvelsen var at få de indadvendte og de udadvendte selvforståelser til at vende samme vej,” siger Henrik Lehmann Andersen, og dette blev en del af den opgave, som HumanAct skulle bidrage til.

Konkrete mål giver konkrete resultater

Kulturændringer kan i sin natur synes som noget abstrakt, men arbejdet i Nordea-fonden har haft temmelig lavpraktisk karakter. Hvert år gennemfører fondens medarbejdere sammen med HumanAct to seminarer af to dages varighed, hvor de fem teams blandt andet opstiller en række målsætninger, og i tiden efter seminaret kommer HumanAct ud og holder opfølgende møder med de enkelte teams.

”Blandingen af fælles seminarer og teammøder gør, at både de overordnede og de konkrete linjer får opmærksomhed. HumanAct hjælper både organisationen samlet set og de enkelte teams,” siger Henrik Lehmann Andersen, der ikke tvivler på, at kulturprojektet har effekt.

”Et er, at vi ved, at arbejde med de relationelle dynamikker frigør en masse energi mellem medarbejderne, men det betyder også en hel masse for medarbejdertilfredsheden og den generelle velvære på arbejdspladsen,” siger direktøren, som mener, at HumanActs måde at gribe arbejdet an på er en afgørende faktor for projektets succes.

”Organisationsændringer er langsigtede projekter, og derfor er det afgørende at have en ekstern, professionel aktør, der kan fastholde retningen. Vores konsulent hos HumanAct er Palle Grzona, og hans store styrke er, at han er god til at tage styringen uden at fylde for meget. Konsulenter skal bruge sig selv rigtig meget for at komme tæt på medarbejderne, men faren er, at man kan blive temmelig træt af dem. Palle er ekstremt dygtig til at gå tæt på og samtidig underspille sig selv, og alle medarbejderne har derfor en oplevelse af, at han er nem at arbejde sammen med. Det er et afgørende parameter for, at vi flytter os så meget, som vi gør,” siger Henrik Lehmann Andersen

Logo fra Nordea

Et er, at vi ved, at arbejde med de relationelle dynamikker frigør en masse energi mellem medarbejderne, men det betyder også en hel masse for medarbejdertilfredsheden og den generelle velvære på arbejdspladsen.

Henrik Lehmann Andersen