Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Hjælp til APV og trivselsundersøgelse

GAIS er både et APV og trivselsundersøgelse værktøj.

Hjælp til APV og trivselsundersøgelse

GAIS bygger på en forskningsbaseret og valid model for, hvad der har betydning for arbejdslysten.

Afsættet er de faktorer, spørgsmål, datagrundlag og analyser, der siden 2015 er forfinet gennem arbejdet med God Arbejdslyst Indeks, som Videncenter for God Arbejdslyst står bag.

Modellen og videncentrets arbejde er i 2022 blevet internationalt anerkendt i forskningstidsskriftet “Labour”.

GAIS trivselsmålinger har en fast defineret spørgeramme, fordi man ved fra forskningen, at netop disse faktorer og spørgsmål er vigtige for arbejdslysten. Det betyder, at man på tværs af organisationen kan opbygge fælles referenceramme og sprog omkring den overordnede arbejdslyst og med udgangspunkt i syv faktorer. De syv faktorer er:

  • Mening
  • Mestring
  • Medbestemmelse
  • Balance
  • Resultater
  • Kollegaer
  • Ledelse

Samtidig giver den faste spørgeramme mulighed for at benchmarke mod branche eller egne, tidligere målinger.

Som supplement til GAIS-spørgerammen kan man tilføje ekstra spørgsmål, som virksomheden selv definerer. De kan tage udgangspunkt i en specifik eller aktuel problemstilling eller i det spørgsmålskatalog, som GAIS stiller til rådighed.

Det er sund fornuft at arbejde målrettet med at forbedre trivslen. Et forskningssamarbejde mellem Kraka Advisory og Videncenter for God Arbejdslyst sætter tal på:

  • 8% mere på bundlinjen
  • Bedre fastholdelse i job
  • 12 færre sygedage (De med laveste arbejdslyst har i snit 12 flere sygedage årligt end dem med bedst arbejdslyst)

Kontakt Søren Braskov for yderligere information

Foto af Søren Braskov

Hvad kan vi gøre for dig?

Er du nysgerrig?

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed?

Kontakt os gerne med eventuelle spørgsmål.