Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Ny kultur skal effektivisere Retten i Aarhus

Retten i Aarhus skulle gå fra at være fordelt på flere adresser til at være samlet undet ét tag. Retspræsident Bodil Ruberg bad HumanAct om hjælp til at skabe en fælles kultur for alle.

Siloopdelt arbejde og placering af medarbejdere på forskellige adresser er ikke det bedste udgangspunkt for at skabe en fælles kultur i en organisation. Det kender man til i Retten i Aarhus, som traditionelt har været spredt over flere lokationer, og derfor satte retspræsident Bodil Ruberg i 2014 gang i projektet Retten i Aarhus – Ét embede.

”Det er væsentligt, at både medarbejdere og omverdenen opfatter embedet som netop ét embede, der arbejder for de samme mål. Omstillingen stiller store krav til medarbejderne, og derfor tog vi fat i HumanAct for at få skruet et forløb sammen,” fortæller Bodil Ruberg.

Fokus på udvikling

Retten i AarhusÉt embede er finansieret af såkaldte FUSA-midler, som er fondspenge, der har til formål at udvikle statens arbejdspladser. Og netop udvikling er i fokus, forklarer retspræsidenten.

”Det danske retsvæsen gennemgik en reform i 2007, men dengang forblev Retten i Aarhus stort set urørt. Retskredsen var allerede så stor, at man ikke fandt det nødvendigt at ændre noget væsentligt for at opnå stordriftsfordele. Men det betød, at blandt andet de fysiske rammer og opdelingen i forskellige afdelinger stort set blev fastholdt i de gamle strukturer. Det gjorde, at det kunne være svært at leve op til samfundets forventninger i forhold til blandt andet sagsbehandlingstider,” siger Bodil Ruberg.

Projektet er delt op i fire faser, som handler om henholdsvis nye rammer, ny identitet, ny kultur og forankring. HumanAct arbejder med både organisationsudvikling og coaching af retspræsidenten, og blandt værktøjerne findes blandt andet Rick Maurers forandringscyklus, Jungiansk Type Index (JTI) og Thomas-Kilmanns konflikthåndteringsmodel.

”Ved hjælp af HumanActs værktøjer har alle medarbejdere fået lavet en JTI-profil, og alle har været igennem et forløb omkring beslutningsprocesser. Konsulenterne fra HumanAct har været med inde i hjertet af vores organisation og er kommet helt tæt på, og derved har de fået en dyb indsigt i vores verden. Vi kom i kontakt med HumanAct, fordi de havde udført opgaver andre steder i retssystemet, De har arbejdet med vores organisation på flere niveauer, og deres måde at arbejde på har vist, at de var det rigtige valg,” siger Bodil Ruberg.

Ny kultur i nye rammer

Projektet begyndte med aktiviteter for ledelsen, og siden har HumanAct gennemført et fællesseminar for alle medarbejdere samt efterfølgende workshops. Ifølge Bodil Ruberg er HumanActs tilgang til arbejdet afgørende for, at projektet bliver en succes.

”De har været gode til at sætte sig i vores sted, og de formår atskabe tillid til den måde, de arbejder på. Mit mål er at skabe ét embede og sikre, at vi hele tiden kan levere vores produkter hurtigere og i stadig bedre kvalitet. Når ombygningen af retsbygningen er færdig, vil store dele af Retten i Aarhus være samlet under ét tag, og så skal kulturen være på plads. Det er jeg sikker på, at den kommer til at være,” siger Bodil Ruberg.

Retten i Aarhus

HumanAct har været gode til at sætte sig i vores sted, og de formår at skabe tillid til den måde, de arbejder på.

Bodil Ruberg.