DUP – ny læge i AP©

DUP er et redskab til læger i almen praksis, der overvejer at indgå nye partnerskaber. Det kan hjælpe jer til at tage en kvalificeret beslutning.

DUP (Dialogisk Undersøgelse for Partnerskabsgrundlag ver. 2.3 Braskov & Neumann©) er et redskab, der kan bruges, når læger overvejer at indgå nye partnerskaber. Det illustrerer ligheder og forskelle i jeres holdninger til centrale områder i det daglige arbejde og samarbejde. På den måde kan det hjælpe jer til at træffe en mere kvalificeret beslutning om partnerskab.

Bliv ringet op af Søren Braskov for en uforpligtende snak om, hvordan DUP kan hjælpe jer, eller læs videre nedenfor.

Bliv ringet op af Søren Braskov
Tak for din henvendelse. Vi kontakter dig snarest.

Indhold i DUP

DUP undersøger jeres holdninger til seks områder:

  • Konsultationen (lægefaglige opgaver og mødet med patienten)
  • Personale (personaleledelse, -uddannelse og trivsel)
  • Samarbejde (mellem lægerne indbyrdes og personaleorganisering)
  • Klinik (klinikudstyr, medicinsk teknologi og metode)
  • Partnerrelationer (oplevelse af og kendskab til hinanden)
  • Etik (etiske dilemmaer)

Individuelle besvarelser

Online spørgeskemaet består af 35 udsagn. Hver partner og kommende partner vurderer sin egen enighed i udsagnet og gætter desuden på, hvad de andre svarer på spørgsmålet. I modtager en rapport med egen og andres svar, som I bruger til individuel forberedelse til dialogmødet.

Dialog om resultaterne

Besvarelserne danner udgangspunkt for en struktureret samtale mellem partnere og kommende partnere. Fokus er på den enkeltes besvarelse, forskellene mellem jer og endelig på jeres forestilling om hinanden. Vi kan gennemgå alle spørgsmål eller fokusere på udvalgte områder.

Anvendelse

Dialogen om besvarelserne bør ikke føre til en umiddelbar konklusion for eller imod et samarbejde. Det kan bestyrke jeres tro på en samarbejdsrelation, eller det kan give anledning til yderligere uddybning eller overvejelser.

Forløbet i praksis

Det tager ca. 30 minutter at udfylde spørgeskemaet, og den dialogiske proces varer 3-5 timer afhængigt af antallet af partnere og jeres ønsker. HumanAct styrer processen på dialogmødet. Vi bruger DUP i denne form, hvis I er op til 5 partnere plus den nye. Er I flere, tilpasser vi forløbet.

Video om DUP

Praktiserende læge Ina Veiles erfaringer med DUP

Vil du vide mere?

Kontakt os gerne, hvis du vil hører mere om DUB eller om, hvordan vi arbejder med udvikling i ejerledede virksomheder. Du kan også læse om, hvilket udbytte Lægerne på Bryggen havde af DUB, eller lade dig inspirere af vores faglige blog.

Læs artikel om DUP i Månedsskrift for Praktisk Lægegerning