Tests & værktøjer

En psykologisk test eller et dialogværktøj kan være en genvej til at forstå sig selv og hinanden bedre og danne afsæt for udvikling og samarbejde.

Vi tilbyder psykologiske tests og værktøjer til dialog, når I skal rekruttere nye medarbejdere eller udvikle jer individuelt eller som team. Redskaberne kan hjælpe jer til at forstå jer selv og hinanden bedre og danne afsæt for videre samarbejde og udvikling.

Kontakt os for en uforpligtende snak, eller læs mere nedenfor.

Bliv ringet op af Pernille Frisch
Tak for din henvendelse. Vi kontakter dig snarest.

Rekruttering af nye medarbejdere

Ved rekruttering af nye medarbejdere kan tests give et billede af ansøgernes intellektuelle færdigheder, samarbejdsevner og arbejdsstil. Det øger chancen for, at I vælger den rigtige kandidat til jobbet. Læs mere om tests ved rekruttering.

Tests ved individuel udvikling

Ved coaching, karriereudvikling eller andre individuelle forløb, kan tests give dig en større indsigt i dine egne styrker, svagheder og præferencer. Det giver et fingerpeg om, hvad du med fordel kan arbejde videre med. Læs mere om tests ved individuel udvikling.

Tests ved teamudvikling

Ved teamudvikling kan tests give teammedlemmerne større indsigt i egne og andres foretrukne måder at arbejde på. Det kan styrke og udvikle jeres samarbejdet. Læs mere om tests ved teamudvikling.

PUS – Partner Udviklings Samtaler

PUS er HumanActs eget koncept for udviklingssamtaler i partnerstyrede virksomheder. Den bruges til at undersøge samarbejdet og afstemme forventninger til virksomheden og til hinanden. Læs mere om PUS.

DUP – ny læge i almen praksis

DUP er HumanActs egen online test og dialogværktøj for læger, der skal indgå partnerskaber. Den giver indsigt i ligheder og forskelle mellem jer, og giver grundlag for at træffe en mere kvalificeret beslutning om partnerskab. Læs mere om DUP.

Vi vælger test efter formålet

Hvilke tests vi bruger, afhænger af den konkrete opgave. Tests kan for eksempel belyse intellektuelle kompetencer, personlighedstræk eller præferencer i arbejdsstil. I HumanAct bruger vi blandt andet følgende tests:

 • LEA – Leadership Equity Assessment TM
 • Everything DiSC – præferencer i arbejdsstil
 • MBTI – Meyers-Briggs Type Indikator trin 1 og 2
 • JTI – Jungiansk Type indikator
 • CPI – California Personality Inventory
 • FIRO-B – Fundamental Interpersonal Relations Orientation – Behavior
 • NEO Pi-R – personlighedstest
 • TCI – Team Climate Inventory
 • Career Concept • Profilor 360 ° feedback
 • Mannaz 360 ° feedback
 • The Hogan Personality Inventory (HPI)

Tests bliver ofte godt modtaget

Vi har erfaring for, at tests bliver positivt modtaget. Man kan føle sig set og genkendt, og man kan opdage nye sider ved sig selv, man kan styrke eller arbejde med. Man kan få øget forståelse for hinanden, og et sprog til at tale om forskellighederne.

Vil du vide mere?

Kontakt os gerne for en snak om, hvorvidt testning er relevant for dig og din organisation. Du kan også læse mere om vores andre ydelser, eller lade dig inspirere af de faglige artikler på vores blog.