Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

Skriftlig kommunikation

VI hjælper jer med at skrive, så jeres budskaber når frem til modtageren.

Vi skriver for jer, træner jeres egne skrivefærdigheder, eller tilrettelægger workshops, hvor I laver et skriftligt produkt i fællesskab.

Faglige artikler

Har du en ide til en artikel, men svært ved at få den skrevet?

Måske er artiklen foreløbigt bare en ide, og du har brug for hjælp til at få ideen konkretiseret og til at tilrettelægge skriveprocessen. Måske er du allerede i gang, men er gået i stå. Måske har du skrevet en hel masse, men savner hjælp til at redigere teksten. Eller måske vil du bare helst have, at en anden skriver artiklen for dig.

Vi hjælper dig videre, uanset hvor du er i processen.

Informationsmateriale og pressemeddelelser

Har I brug for at få informationer ud til medarbejdere, borgere, kunder, medier eller offentligheden på en klar og overskuelig måde?

Vi hjælper jer med at samle jeres informationer og formidle dem i en form, der passer til modtageren. Målet er altid at fokusere på det vigtige, og at skrive klart og enkelt uden at forsimple budskabet.

Formen kan for eksempel være tekster til intra- eller internet, foldere og brochurer, nyhedsbreve eller pressemeddelelser.

Større skriftligt arbejde

Skal I have samlet større mængder information eller materiale og formidle det til jeres interessenter?

Vi hjælper jer med at samle det nødvendige materiale, overskue det, prioritere, skærpe de vigtige pointer og formidle det på en overskuelig og interessant måde. Vi kan også komme med ideer til at gøre materialet mere levende.

Vi arbejder både på baggrund af skriftligt og mundtligt materiale, og kan eventuelt lave interviews.

Skriv klart og effektivt

Er en del af dit job at skrive, og synes du at det er besværligt, tager for lang tid, eller er du sjældent tilfreds med resultatet?

Uanset om du skal skrive langt eller kort, er det en fordel at kende til skriveprocessens forskellige faser. Det gør opgaven lettere at overskue, og hjælper dig til at arbejde effektivt på alle trin i processen.

Det er også en fordel at kende metoderne til at gøre dit sprog klart og enkelt, så dit budskab når frem til modtageren uden for meget støj.

Vi træner jeres skrivefærdigheder på workshops eller gennem individuel skrivecoaching.

Skriv sammen

Er I en faggruppe eller et team, der ønsker at lave et skriftligt produkt sammen?

Det kan være stor faglig tilfredsstillelse forbundet med at formidle sin viden i skriftlig form til kunder eller andre interessenter. At stå tydeligt frem med sit budskab, kan være med til at styrke forretningen eller organisationen.

At producere et fælles skriftligt materiale kan også være med til at styrke jeres egen faglige udvikling og fællesskab. I løbet af skriveprocessen bliver man nemlig helt klar over, hvad man egentlig mener om en given sag. I hvert fald, hvis skriveprocessen tilrettelægges professionelt.

I samarbejde med jer tilrettelægger vi workshops, der styrker jeres fælles faglighed og munder ud i et skriftligt produkt.

Kontakt Charlotte Juul for yderligere information

Foto af Charlotte Juul Sørensen

Skriveprocessens faser

Ideudvkling

Måske vil du gerne skrive noget, men ved endnu ikke om hvad. Måske har du valgt et emne, men ikke præciseret og afgrænset det endnu. Måske har du fået stillet en bunden opgave. Under alle omstændigheder skal du have udviklet din ide, så den bliver mere konkret og specifik.

Du kan lave ideudvikling alene eller sammen med andre. Tal om emnet, stil spørgsmål til hinanden, lav et mindmap eller en brainstorm.

Research

Når din ide er nogenlunde klar for dig, skal du i gang med at researche. Du skal skaffe dig viden om ideen – både viden der underbygger og viden, der modsiger den.

Din ide skal styre din research, men i takt med at du researcher udvikler og skærper du også din ide yderligere. Eller måske får du ligefrem en helt ny ide.

Organisering

I organiseringsfasen skal du gøre dig helt klart, hvilket budskab du vil formidle. Kun når budskabet står klart for dig selv, kan du formidle det klart til andre. Dit budskab skal sikre den røde tråd i teksten og hjælpe dig til at udvælge og prioritere dit stof.

Dernæst skal du organisere dit stof. Nogle laver en decideret disposition, der ordner stoffet trin for trin. Andre foretrækker et skriveark, der indeholder hovedbudskab og underbudskaber uden at forholde sig til rækkefølgen.

Endelig skal du vælge en form til din tekst. En nyhedsartikel kan være en god form, hvis du vil fange din læser med en spændende faglig vinkel. Skal du forklare kompliceret stof, kan det derimod være en god ide at gå mere trinvist frem.

Skrivefasen

Nu skal du i gang med at skrive. Læg alle bøger, kilder, noter og andet, du har brugt i researchfasen, væk. Hav kun din disposition eller dit skriveark fremme. Sæt dig så ved computeren og skriv derudaf.

Når du skriver, skal du bare skrive. Du skal ikke rette eller forholde dig kritisk til teksten – hverken indholdet, formuleringer eller stavefejl. Formålet i denne fase er at få en masse stof ned på papiret uden at bremse dig selv.

Redigering

I redigeringsfasen skal du være kritisk overfor din tekst. Start med de store linjer. Tjek om du har det rigtige indhold med og at det er organiseret i de rigtige afsnit. Kig derefter på, om de enkelte afsnit er skarpe og præcise. Rediger så dine sætninger. Sørg for at de er enkle, ligefremme og til at forstå. Til sidst kan du rette stavefejl og kommefejl.

Få gerne en anden til at læse teksten igennem, og bed vedkommende fortælle dig, hvad der står. Spørg dem også gerne, om der er noget de ikke forstår, eller som er svært at læse. Hvis noget i teksten er uklart, må du på den igen.

Sørg altid for at dit budskab står lysende klart for dig selv, før du begynder at skrive – uanset hvilken tekst der er tale om.
Mangler du redskaber til det, hjælper vi gerne.

Skriv en mail

Hvis du skriver en mail med information, er det ofte ikke nødvendigt at ideudvikle og researche.

Men det er stadig vigtigt at gøre sig budskabet klart, før man skriver. Det kan også være en god ide at få en anden til at læse mailen igennem, før man sender den ud, så man undgår misforståelser.

Skriv en faglig artikel

Hvis du vil skrive en artikel om et fagligt emne, som du er ekspert i, behøver du sikkert ikke researche så meget. Du ved allerede alt det, du behøver.

Men det kan stadig være en god ide at undersøge, hvad andre har skrevet om emnet. Hvis du gerne vil afsætte artiklen til et tidsskrift, skal den helst ikke gentage noget, andre har skrevet.

Skriv en opgave

Hvis man skal skrive en akademisk opgave, er ideudvikling og research meget vigtige.

Researchefasen er der, hvor man løser selve opgaven, for eksempel analyserer en tekst eller noget data. Her bruger man de redskaber, man har lært i det pågældende fag.

HumanAct skriver selv

leder med magt

Klumme: Kære leder, du har magt

Som leder er du underlagt en række vilkår. Et af dem er, at du har magt. Læs mere i Søren Braskovs klumme.

gruppe der arbejder sammen

Advarsel: 4 tegn på at jeres kultur er for familiær

Kulturen på arbejdspladsen skal helst adskille sig fra kulturen i familien. Læs om fire guidelines, der sætter jeres arbejdskultur under lup.

du-arbejder-med-mennesker-1

Som leder arbejder du med mennesker – grib det professionelt an

At arbejde med mennesker er et vilkår ved lederjobbet. Det vil gavne både dig selv og dine medarbejdere, hvis du også griber den del af jobbet professionelt an.

DUP-trivsel-og-samarbejde-1

DUP – trivsel og samarbejde i almen praksis

DUP – Trivsel og Samarbejde er et værktøj til at afdække og udvikle trivsel og samarbejde i almen lægepraksis.