Teamudvikling

Et velfungerende team kan samarbejde på en måde, der fremmer udvikling af nye ideer og skaber kreative løsninger.

I et velfungerende team tror medlemmerne på hinanden og på, at alle kan bidrage med mere end det, de gør lige nu. Det kræver at medlemmerne ser hinanden som ligeværdige og at de engagerer sig aktivt i samarbejdet. Og det kræver en vedvarende indsats at nå dertil.

Dynamikken i teamet

I teamudvikling arbejder vi på at give jer som team en forståelse af dynamikken mellem jer som mennesker. Vi giver jer et solidt og nuanceret kendskab til hinanden, jeres forskellige måder at arbejde og motiveres på samt jeres individuelle styrker og svagheder.

Opgavefordeling og hierarki

Vi arbejder også aktivt med gruppens opgavefordeling og hierarki. Fokus er her på, hvem der har indflydelse på hvad. Nogle er for eksempel gode igangsættere, mens andre er mere indstillede på at følge trop og færdiggøre opgaver. Det kan gruppen udnytte til sin fordel.

Klare forventninger

Vi hjælper jer også med at afklare, hvor tætte relationer, I ønsker til hinanden udenfor selve teamet. For nogle er det nok at give sig 100 procent på arbejde, mens andre gerne vil skabe relationer i fritiden også. En afklaring af de forskellige forventninger gør samarbejdet lettere.

Fasthold processen

Teamudvikling er en proces, der indebærer forskellige trin. Vi har et klart billede af processen, og guider jer igennem den over en periode på helst et år, gerne længere, afhængigt af jeres problemstillinger. Vi hjælper jer med at holde fast, så udviklingen ikke drukner i hverdagen.

Vil du vide mere?

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi arbejder med teamudvikling. Du kan også læse om, hvordan vi bruger psykologiske tests i teamudvikling, eller læse mere om organisationsudvikling.