Strategiudvikling

Vi hjælper med at udvikle jeres strategi og målsætning og med at sikre, at I har de rette kompetencer til at gennemføre planerne.

Strategiudvikling foregår på det højeste niveau i organisationen, hvor direktion eller ledelse lægger langsigtede planer. Det handler om at løfte sig ud af dagligdagen og se organisationen i et udviklingsperspektiv. Hvor vil I hen, og hvad skal der til for at I kommer det.

Strategi

Vi hjælper jer med at tydeliggøre jeres mission og udvikle en vision for, hvor I gerne vil hen. Her er afklaring af virksomhedens værdier vigtig. Vi støtter jer i at sætte mål og udvikle realistiske planer for, hvordan I når dem.

Ledelseskompetencer

Det er vigtigt at ledelseskompetencerne matcher strategien. Vi hjælper jer med at afklare jeres behov og udvikle jeres ledere i den retning, I har brug for. Det kan være individuelt, som gruppe eller samlet lederudvikling for hele organisationen. Vi bistår også ved rekruttering af nye ledere.

Medarbejderkompetencer

Vi hjælper jer også med at afklare, om I har de rette kompetencer blandt medarbejderne. Hvis I har brug for kurser, træning eller udvikling indenfor vores kompetenceområder, tilbyder vi workshops eller teamudvikling. Vi bistår også ved rekruttering af nye medarbejdere.

Proces

Arbejdet foregår som over et antal møder, som vi aftaler med jer på baggrund af jeres ønsker. I løbet af processen arbejder vi konkret med jeres strategi og afklaring af jeres behov. Samtidig udvikler I jeres kompetencer til at lave strategiudvikling og kompetenceafklaring fremover.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om strategiudvikling er du velkommen til at kontakte os for en uformel snak. Du kan også læse mere om organisationsudvikling, eller om, hvordan Implementeringsdialogen kan hjælpe jer med at gennemføre nye tiltag.