Fusioner, sammenlægninger og opkøb

Vi hjælper jer med at integrere organisation, ledelse og medarbejdere, så I kan arbejde sammen om det fælles mål med fusionen.

Når afdelinger eller arbejdspladser skal fusioneres, er det vigtigt at opbygge en fælles kultur. Vi hjælper jeg med at planlægge og gennemføre processen og løse eventuelle konflikter undervejs. Målet er, at I får en godt integreret ledelse, medarbejdergruppe og virksomhed.

Struktur og organisering

Vi kan hjælpe med at opbygge struktur og organisering, så den fungerer hensigtsmæssigt i forhold til virksomhedens fremtidige virke, mål og strategi. Vi arbejder på at undgå kortsigtede løsninger og i stedet etablere det bedste mulige setup fra starten, selvfølgelig med mulighed for justeringer.

Stærk og samlet ledergruppe

Vi arbejder med at skabe en stærk og samlet ledergruppe, der har et fælles værdisæt og derfor kan træffe fælles beslutninger og sammen drive implementering og integrationen af det nye i organisationen frem.

Sammenflettet personale

Vi arbejder med sammenfletning af personalegrupperne. Målet er at skabe en fælles kultur, så medarbejderne går fra at tænke ”os og dem” til at tænke ”vi”. Eventuelle konflikter mellem medarbejdergrupper kan med fordel tages i opløbet.

Metoder efter behov

I arbejdet med fusionsprocesser trækker vi på de metoder, der er brug for. Der kan for eksempel indgå kulturanalyser, fælles seminarer og personaledage, feedback og coaching af ledergruppen eller coaching af enkelte ledere. Vi inddrager gerne alle, lige fra øverste ledelse til medarbejderne.

Vil du vide mere?

Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi arbejder med fusioner, sammenlægninger og opkøb. Læs om, hvordan vi hjalp Retten i Aarhus med at skabe en fælles kultur, eller læs mere om organisationsudvikling.