Forandringsledelse

Vi hjælper jer med at planlægge og gennemføre forandringer og samtidig tage højde for reaktioner i organisationen og blandt medarbejderne.

En ting er at planlægge forandringer, noget helt andet er at sætte dem i gang i virkeligheden, og få dem til at lykkes hele vejen. Mange forandring når aldrig i mål, fordi der mangler en plan for, hvordan de skal udføres i praksis.

Implementering af nye strategier

Når vi arbejder med forandringsledelse hjælper vi jer med at lave planer for, hvordan I implementerer nye strategier i de udførende lag i organisationen. Vi fokuserer på, hvad der konkret skal til, for at medarbejderne kommer i gang med og gennemfører det nye.

Kend organisationens reaktioner

Vi hjælper jer med at forstå de reaktioner i organisationen, forandringer sætter i gang. De følger som regel et veldefineret mønster, og kender I det, kan I lettere skabe forståelse, involvere medarbejderne, give relevant træning og følge op, så de nye procedurer til sidst bliver hverdag.

Kend medarbejdernes reaktioner

Vi hjælper jer også med at forstå og håndtere de reaktioner I kan møde hos medarbejderne. Forskellige mennesker reagerer forskelligt, og det betyder, at medarbejderne skal støttes forskelligt gennem forandringen.

Realistisk tidsplan

Større organisationsomlægninger tager omkring to år at gennemføre. Kommer forandringerne enten for hurtigt eller for langsomt, mister medarbejderne let modet undervejs. Vi hjælper jer med at iværksætte forandringerne i et passende tempo.

Vil du vide mere?

Kontakt os gerne for en uformel snak, hvis du vil vide mere om forandringsledelse. Du kan også læse mere om organisationsudvikling eller om Implementeringsdialogen, der kan bruges til at afklare og motivere medarbejderne ved nye opgaver.