Flexivelopment ®

Flexivelopment® er HumanActs koncept for fleksibel lederuddannelse, der tager højde for ledernes individuelle og fælles behov og for organisationens strategi.

Lederudvikling skal være forankret i virksomhedens strategiske mål, have topledelsens aktive bevågenhed og tage højde for ledernes individuelle og fælles mål, hvis den skal skabe nye resultater. Målet med Flexivelopment® er at skabe samlet lederudvikling i organisationen.

Afdækker behov og skaber udvikling

Med Flexivelopment® hjælper vi jer med at afdække, hvilke indsatser I har brug for, for at skabe god ledelsesudvikling i jeres organisation. Derefter hjælper vi jer med at gennemføre det. Konceptet består af forskellige elementer, som vi kombinerer efter jeres behov og ønsker.

Kombinerer relevante elementer

Som udgangspunkt anbefaler vi ofte en 360 ° proces for hver enkelt leder. Desuden indgår for eksempel fællesseminarer for alle involverede ledere, Action Learning Teams og individuel coaching. Vi kan også tilbyde eller anbefale kurser eller uddannelser, hvis det er relevant.

Organisatorisk forankring

For at sikre den organisatoriske forankring, involverer vi det strategiske ledelsesniveau fra starten og igennem hele forløbet. Desuden danner vi en styregruppe med deltagelse af repræsentanter fra det strategiske ledelsesniveau, HR, de deltagende ledere og HumanAct.

Vi du vide mere?

Kontakt os gerne, hvis du vil vide mere om, hvordan Flexivelopment kan bruges i din organisation. Læs mere om ledelse, eller lad dig inspirere af de faglige artikler på vores blog.